J-11-2010: (Utgått) Forskrift om endring av forskrift om utøvelse av fisket i sjøen

Erstatter: J-270-2009

Erstattet av: J-76-2010

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 15.01.2010

Forskrift om endring av forskrift om utøvelse av fisket i sjøen

Innholdsfortegnelse:

  Fiskeri- og kystdepartementet har den 14. januar 2010 med hjemmel i lov av 6. juni 2008 nr. 37 forvaltning av viltlevande marine ressursar § 16 fastsatt følgende forskrift:

  I

  I forskrift av 22. desember 2004 nr. 1878 om utøvelse av fisket i sjøen, gjøres følgende endringer:

  § 34 annet ledd (endret) skal lyde:

  Det er forbudt å fiske breiflabb med garn nord for 64° N i tidsrommet fra og med 1. januar til og med 20. mai og fra 20. desember til og med 31. desember. I området mellom 62° N og 64° N gjelder forbudet fra og med 1. mars til og med 20. mai.

  II

  Denne forskrift trer i kraft straks.

  Forskriften lyder etter dette:

  Forskriften i sin helhet kan du laste ned i pdf-format:

  J-11-2010 (354,95 kB)

  Vedlegg:

  (71,14 kB) (79,60 kB) (201,43 kB)