J-105-2011: Forskrift om oppheving av forskrift om regulering av fiske etter torsk og hyse med fløytline - stenging av områder på kysten av Finnmark