J-105-2011: (Utgått) Forskrift om oppheving av forskrift om regulering av fiske etter torsk og hyse med fløytline - stenging av områder på kysten av Finnmark

Erstatter: J-97-2011

Erstattet av: J-165-2013

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 10.06.2011

Forskrift om oppheving av forskrift om regulering av fiske etter torsk og hyse med fløytline - stenging av områder på kysten av Finnmark

Innholdsfortegnelse:

  Fiskeridirektøren har den 9. juni 2011 i medhold av Fiskeri- og kystdepartementets forskrift av 22. desember 2004 om utøvelse av fisket i sjøen § 47, bestemt:

  I

  Fiskeridirektørens forskrift av 12. september 2003 om regulering av fiske etter torsk og hyse med fløytline – stenging av områder på kysten av Finnmark oppheves.

  II

  Denne forskriften trer i kraft straks.

  HJ/EW