J-105-2010: (Utgått) Forskrift om endring i forskrift om utøvelse av fisket i sjøen

Erstatter: J-103-2010

Erstattet av: J-111-2010

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 12.05.2010

Forskrift om endring i forskrift om utøvelse av fisket i sjøen

Innholdsfortegnelse:

  Fiskeri- og kystdepartementet har den 11. mai 2010, med hjemmel i lov av 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar § 19, fastsatt følgende forskrift:

  I

  I forskrift av 22. desember 2004 nr. 1878 om utøvelse av fisket i sjøen gjøres følgende endring:§ 66 annet ledd bokstav h) (endret) og i) (nytt) skal lyde:

  h) Breisunddjupet, avgrenset av rette linjer trukket mellom følgende posisjoner:

  1. N 62°37,80' Ø 05°07,20'
  2. N 62°39,11' Ø 05°13,66'
  3. N 62°38,27' Ø 05°12,38'
  4. N 62°37,84' Ø 05°11,12'
  5. N 62°37,10' Ø 05°10,63'
  6. N 62°36,51' Ø 05°11,51'
  7. N 62°35,10' Ø 05°13,00'
  8. N 62°33,40' Ø 05°16,60'
  9. N 62°32,40' Ø 05°21,60'
  10. N 62°31,20' Ø 05°19,50'
  11. N 62°30,00' Ø 05°13,80'
  12. N 62°33,27' Ø 05°11,80'

  i) Rauerfjorden, avgrenset av rette linjer trukket mellom følgende posisjon

  1. N 59°15,24' Ø 10°42,23'
  2. N 59°15,24' Ø 10°43,46'
  3. N 59°13,67' Ø 10°43,78'
  4. N 59°12,73' Ø 10°44,16'
  5. N 59°12,38' Ø 10°42,73'
  6. N 59°12,76' Ø 10°42,30 og deretter tilbake til posisjon 1.

  II

  Denne forskriften trer i kraft straks.

  HØ/EW

  Forskriften i sin helhet kan du laste ned i pdf-format:

  (367,86 kB)

  Vedlegg:

  (71,14 kB) (79,60 kB) (201,43 kB)