J-102-2008: (Utgått) Forskrift om endring av forskrift om regulering av fisket med torsketrål og snurrevad - stenging av områder i fiskevernsonen ved Svalbard.

Erstatter: J-77-2008

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 07.05.2008

Forskrift om endring av forskrift om regulering av fisket med torsketrål og snurrevad - stenging av områder i fiskevernsonen ved Svalbard.

Innholdsfortegnelse:

  Fiskeridirektøren har den 7. mai 2008 med hjemmel i lov av 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone § 4, forskrift av 3. juni 1977 om fiskevernsonen ved Svalbard § 3 og Fiskeridepartementets delegasjon av 1. september 1999, bestemt:

  I
  I Fiskeridirektørens forskrift av 15. april 2008 om regulering av fisket med torsketrål og snurrevad – stenging av områder i fiskevernsonen ved Svalbard, gjøres følgende endring:

  § 2 (ny) skal lyde:

  Det er forbudt å fiske med torsketrål og snurrevad i et område øst for Bjørnøya, innenfor fiskevernsonen rundt Svalbard, avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

  1. Nord 74 grader 37 minutter. Øst 20 grader 21 minutter.
  2. Nord 74 grader 37 minutter. Øst 21 grader 45 minutter.
  3. Nord 74 grader 21 minutter. Øst 21 grader 45 minutter.
  videre langs yttergrensen av Norges økonomiske sone til
  4. Nord 74 grader 14 minutter. Øst 20 grader 20 minutter.
  og videre langs 20 nautiske mils forbudsonen rundt Bjørnøya til posisjon 1.

  Gjeldende § 2 blir ny § 3.

  II
  Denne forskrift trer i kraft straks.

  ”””””””””””””””””””””

  Forskriften lyder etter dette:
  Forskrift om regulering av fisket med torsketrål og snurrevad - stenging av områder i fiskevernsonen ved Svalbard.

  Fiskeridirektøren har den 15. april 2008 med hjemmel i lov av 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone § 4, forskrift av 3. juni 1977 om fiskevernsonen ved Svalbard § 3 og Fiskeridepartementets delegasjon av 1. september 1999, bestemt:

  § 1

  Det er forbudt å fiske med torsketrål og snurrevad i et område vest for Bjørnøya, innenfor fiskevernsonen rundt Svalbard, avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

  1. Nord 73 grader 54,3 minutter. Øst 18 grader 05 minutter.
  2. Nord 74 grader 30 minutter. Øst 16 grader 30 minutter.
  3. Nord 74 grader 52 minutter. Øst 16 grader 20 minutter.
  4. Nord 74 grader 47 minutter. Øst 18 grader 10 minutter.
  Videre langs 20 nautiske mils forbudssonen rundt Bjørnøya til yttergrensen av Norges økonomiske sone, herfra langs yttergrensen av Norges økonomiske sonen til posisjon 1.

  § 2

  Det er forbudt å fiske med torsketrål og snurrevad i et område øst for Bjørnøya, innenfor fiskevernsonen rundt Svalbard, avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

  1. Nord 74 grader 37 minutter. Øst 20 grader 21 minutter.
  2. Nord 74 grader 37 minutter. Øst 21 grader 45 minutter.
  3. Nord 74 grader 21 minutter. Øst 21 grader 45 minutter.
  videre langs yttergrensen av Norges økonomiske sone til
  4. Nord 74 grader 14 minutter. Øst 20 grader 20 minutter.
  og videre langs 20 nautiske mils forbudsonen rundt Bjørnøya til posisjon 1.

  § 3

  Denne forskrift trer i kraft straks.