J-10-2017: (Utgått) Forskrift om stenging av områder nord for 62°N for fiske etter reker med trål

Erstatter: J-204-2016

Erstattet av: J-69-2017

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 20.01.2017

Forskrift om endring i forskrift om stenging av områder nord for 62°N for fiske etter reker med trål

Innholdsfortegnelse:

  Fastsatt av Fiskeridirektoratet den 20. januar 2017 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar § 16 og forskrift 22. desember 2004 nr. 1878 om utøvelse av fisket i sjøen § 47.

   I

   I forskrift 29. juni 2011 om stenging av områder nord for 62°N for fiske etter reker med trål gjøres følgende endring:

   § 3 oppheves.

   Gjeldende §§ 4 og 5 blir nye §§ 3 og 4.

   II

  Forskriften trer i kraft straks.

  Forskriften lyder etter dette:

  ----------

   Forskrift om stenging av områder nord for 62°N for fiske etter reker med trål

  Fiskeridirektøren har den 29. juni 2011 med hjemmel i lov av 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltningen av viltlevande marine ressurser § 16 og forskrift av 22. desember 2004 om utøvelse av fisket i sjøen § 47 fastsatt følgende forskrift:

  § 1

  Det er forbudt å fiske etter reker med trål i Vefsnfjorden i Nordland avgrenset av rette linjer innenfor følgende posisjoner:

  1. Nord 65 grader 58,5 minutter  Øst 12 grader 50,5 minutter
  2. Nord 65 grader 59,0 minutter  Øst 12 grader 51,5 minutter
  3. Nord 65 grader 59,2minutter   Øst 12 grader 54,3 minutter

  § 2

   Det er forbudt å fiske etter reker med trål i et område på Laksefjorden i Finnmark avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

  1. Nord 70 grader 45,5   minutter.  Øst 026 grader 55,0  minutter.
  2. Nord 71 grader 00,0   minutter.  Øst 026 grader 53,0  minutter.
  3. Nord 71 grader 00,0   minutter.  Øst 026 grader 59,0  minutter. 
  4. Nord 70 grader 45,8   minutter.  Øst 027 grader 06,0  minutter.
   herfra videre til posisjon 1.

  § 3

   Det er forbudt å fiske etter reker med trål i et område på Varangerfjorden i Finnmark avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

  1. Nord 69 grader 56,5   minutter.  Øst 029 grader 40,0  minutter.
  2. Nord 69 grader 59,0   minutter.  Øst 029 grader 42,0  minutter.
  3. Nord 69 grader 57,5   minutter.  Øst 030 grader 37,0  minutter. 
  4. Nord 69 grader 55,7   minutter.  Øst 031 grader 01,3  minutter.
  5. Nord 69 grader 49,0   minutter.  Øst 030 grader 50,8  minutter.
   herfra videre til posisjon 1.

   § 4

   Forskriften trer i kraft straks.

  HJ/EW