J-109-2004: (Utgått) Forskrift om endring i forskrift om stenging av områder i Barentshavet, på kysten og i fjordene av Finnmark, Troms og Nordland for fiske etter reker med trål

Erstatter: J-98-2004

Erstattet av: J-193-2004

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 19.05.2004

Forskrift om endring i forskrift om stenging av områder i Barentshavet, på kysten og i fjordene av Finnmark, Troms og Nordland for fiske etter reker med trål

Innholdsfortegnelse:

  Fiskeridirektøren har den 19. mai 2004 med hjemmel i lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. § 4 og forskrift av 7. mai 1985 nr. 992 om tiltak for bevaring av ungfisk § 2, bestemt:

  I

  I forskrift av 4. mai 2001 om stenging av områder i Barentshavet, på kysten og i fjordene av Finnmark, Troms og Nordland for fiske etter reker med trål, gjøres følgende endringer:

  § 2 oppheves.

  Nåværende § 3 blir ny § 2.

  II

  Denne forskrift trer i kraft straks.

  Forskriften lyder etter dette:

  Forskrift om stenging av områder i Barentshavet, på kysten og i fjordene av Finnmark, Troms og Nordland for fiske etter reker med trål

  Fiskeridirektøren har den 4. mai 2001 med hjemmel i lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. § 4 og forskrift av 7. mai 1985 nr. 992 om tiltak for bevaring av ungfisk § 2, fastsatt følgende forskrift:

  § 1

  Det er forbudt å fiske etter reker med trål i Vengsøyfjorden og Sessøyfjorden avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

  1. Nord  69 grader 42 minutter. Øst 18 grader 13 minutter.
  2. Nord  69 grader 50 minutter. Øst 18 grader 14 minutter.
  3. Nord  69 grader 50 minutter. Øst 18 grader 40 minutter.
  4. Nord  69 grader 48 minutter. Øst 18 grader 45 minutter.
  herfra  til posisjon 1.

  § 2

  Denne forskrift trer i kraft straks.

  HJ/EW