J-8-2024: Forskrift om stenging av et område i fiskevernsonen ved Svalbard for fiske med torsketrål og snurrevad

Erstatter: J-192-2023

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 19.01.2024

Forskrift om endring i forskrift om stenging av et område i fiskevernsonen ved Svalbard for fiske med torsketrål og snurrevad

Innholdsfortegnelse:

  Fastsatt av Fiskeridirektoratet 19. januar 2024 med hjemmel i lov 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone § 4, forskrift 3. juni 1977 nr. 6 om fiskevernsonen ved Svalbard § 3 og delegeringsvedtak 1. september 1999 nr. 1001 og forskrift 23. desember 2021 nr. 3910 om gjennomføring av fiske og fangst og høsting av viltlevende marine ressurser § 50 bokstav a.

  I

  I Fiskeridirektoratet forskrift 17. november 2023 om fiske etter torsketrål og snurrevad gjøres følgende endring:

  § 1 (endret) skal lyde:

  Det er forbudt å fiske med torsketrål og snurrevad i et område på Vestbakken i fiskevernsonen ved Svalbard, avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

  1. Nord 74 grader 05,0 minutter. Øst 016 grader 28,0 minutter.
  2. Nord 74 grader 57,6 minutter. Øst 015 grader 45,3 minutter.
  3. Nord 74 grader 57,4 minutter. Øst 016 grader 43,7 minutter.
  4. Nord 74 grader 32,2 minutter. Øst 017 grader 32,2 minutter.
   Herfra tilbake til posisjon 1.

  II

  Forskriften trer i kraft straks.

  Forskriften lyder etter dette:

  ------

  Forskrift om stenging av et område i fiskevernsonen ved Svalbard for fiske med torsketrål

  Fastsatt av Fiskeridirektoratet 17. november 2023 med hjemmel i lov 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone § 4, forskrift 3. juni 1977 nr. 6 om fiskevernsone ved Svalbard § 3 og delegeringsvedtak 1. september 1999 nr. 1001 og forskrift 23. desember 2021 nr. 3910 om gjennomføring av fiske og fangst og høsting av viltlevende marine ressurser § 50 bokstav a, fastsatt følgende forskrift:

  § 1

  Det er forbudt å fiske med torsketrål og snurrevad i et område på Vestbakken i fiskevernsonen ved Svalbard, avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

  1. Nord 74 grader 05,0 minutter. Øst 016 grader 28,0 minutter.
  2. Nord 74 grader 57,6 minutter. Øst 015 grader 45,3 minutter.
  3. Nord 74 grader 57,4 minutter. Øst 016 grader 43,7 minutter.
  4. Nord 74 grader 32,2 minutter. Øst 017 grader 32,2 minutter.
   Herfra tilbake til posisjon 1.

  § 2

  Forskriften trer i kraft straks.

  ----------------

  EW

  Fiskeridirektoratets kart: https://kart.fiskeridir.no

  Reguleringer er også videresendt til BarentsWatch FiskInfo FiskInfo | FiskInfo - BarentsWatch