Vi bruker informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på fiskeridir.no for å forstå hvordan besøkende bruker nettsiden, slik at vi kan forbedre tjenestene våre. Du kan hele tiden endre samtykket ditt her.

J-78-2023: Forskrift om beskyttelse av korallrev mot ødeleggelser som følge av fiskeriaktivitet

Erstatter: J-48-2016

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 11.05.2023

Forskrift om endring av forskrift om beskyttelse av korallrev mot ødeleggelser som følge av fiskeriaktivitet

Innholdsfortegnelse:

  Fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet 11. mai 2023 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 19 og forskrift 8. januar 2016 nr. 8 om beskyttelse av korallrev mot ødeleggelser som følge av fiskeriaktivitet § 6.

  I

  I forskrift 8. januar 2016 nr. 8 om beskyttelse av korallrev mot ødeleggelser som følge av fiskeriaktivitet gjøres følgende endring:

  Ny § 2 skal lyde:

  § 2 Krav til aktsomhet ved fiske i nærheten av korallrev

  For å beskytte korallrev mot ødeleggelser som følge av fiskeriaktivitet, og derigjennom bidra til en forsvarlig ressursforvaltning blant annet ved å sikre reproduksjons- og oppvekstområder for mange fiskeslag, må det utvises særlig aktsomhet ved fiske i nærheten av kjente forekomster av korallrev. Det er forbudt å ødelegge revene med hensikt.

  Gjeldende §§ 2-6 blir §§ 3-7.

  II

  Forskriften trer i kraft straks.

  Forskriften lyder etter dette:

  -------------------------------

  Forskrift om beskyttelse av korallrev mot ødeleggelser som følge av fiskeriaktivitet

  Fastsatt ved kgl.res. 8 januar 2016. Fastsatt med hjemmel i lov om forvaltning av viltlevande marine ressurser (havressurslova) av 6. juni 2008 nr. 37 § 19. Fremmet av Nærings- og fiskeridepartementet. 

   

  § 1 Formål

  Forskriften skal beskytte representative korallrevområder mot ødeleggelse som følge av fiskeriaktivitet.

  § 2 Krav til aktsomhet ved fiske i nærheten av korallrev


  For å beskytte korallrev mot ødeleggelser som følge av fiskeriaktivitet, og derigjennom bidra til en forsvarlig ressursforvaltning blant annet ved å sikre reproduksjons- og oppvekstområder for mange fiskeslag, må det utvises særlig aktsomhet ved fiske i nærheten av kjente forekomster av korallrev. Det er forbudt å ødelegge revene med hensikt.

  § 3 Forbud mot bruk av redskap som slepes under fiske

  Innenfor følgende områder er det forbudt å drive fiske med redskap som slepes under fiske og i den forbindelse kan berøre bunnen:

  a)   Sotbakken, avgrenset av rette linjer trukket mellom følgende posisjoner:

  1. N 70° 47,17’ E 18° 29,29’

  2. N 70° 45,90’ E 18° 47,15’

  3. N 70° 40,92’ E 18° 40,51’

  4. N 70° 39,88’ E 18° 27,82’

  5. N 70° 44,56’ E 18° 19,20’

  b)  Fugløyrevene, avgrenset av rette linjer trukket mellom følgende posisjoner:

  1. N 70° 20,23’ Ø 20° 27,81’

  2. N 70° 18,55’ Ø 20° 29,41’

  3. N 70° 17,73’ Ø 20° 33,71’

  4. N 70° 18,52’ Ø 20° 37,70’

  5. N 70° 21,79’ Ø 20° 45,00’

  6. N 70° 22,34’ Ø 20° 42,26’

  c)  Røstrevet, avgrenset av rette linjer trukket mellom følgende posisjoner:

  1. 67° 36,2' N 009° 32,9' Ø

  2. 67° 33,8' N 009° 40,2' Ø

  3. 67° 17,3' N 008° 57,1' Ø

  4. 67° 19,8' N 008° 49,5' Ø

  d)  Trænarevet, avgrenset av rette linjer trukket mellom følgende posisjoner:

  1. N 67° 01,20′ Ø 10° 46,20′

  2. N 67° 01,20′ Ø 11° 21,00′

  3. N 66° 51,60′ Ø 11° 19,80′

  4. N 66° 51,60′ Ø 10° 46,20′

  e)  Iverryggen, avgrenset av rette linjer trukket mellom følgende posisjoner:

  1. N 64°55,0ʹ  E 009°02,0ʹ

  2. N 64°55,0ʹ   E 009°30,0 ʹ

  3. N 65°10,0 ʹ  E 009°30,0 ʹ

  4. N 65°10,0 ʹ  E 009°20,0 ʹ

  5. N 65°06,0 ʹ  E 009°08,0

  f)  Sularevet, avgrenset av rette linjer trukket mellom følgende posisjoner:

  1. N 64°18,0 ʹ  E 007°53,0 ʹ

  2. N 64°10,5 ʹ  E 008°17,0 ʹ 

  3. N 63°52,5 ʹ  E 007°51,5 ʹ 

  4. N 63°56,0 ʹ  E 007°40,0 ʹ

  5. N 64°09,5 ʹ  E 007°40,0 ʹ

  g)  Storneset, avgrenset av rette linjer trukket mellom følgende posisjoner:

  1. N 63° 43,68’ E 5° 34,26’

  2. N 63° 45,63’ E 5° 49,91’

  3. N 63° 35,29’ E 5° 49,08’

  h)  Breisunddjupet, avgrenset av rette linjer trukket mellom følgende posisjoner:

  1.  N 62° 37,80' Ø 05° 07,20'

  2.  N 62° 39,11' Ø 05° 13,66'

  3.  N 62° 38,27' Ø 05° 12,38'

  4.  N 62° 37,84' Ø 05° 11,12'

  5.  N 62° 37,10' Ø 05° 10,63'

  6.  N 62° 36,51' Ø 05° 11,51'

  7.  N 62° 35,10' Ø 05° 13,00'

  8.  N 62° 33,40' Ø 05° 16,60'

  9.  N 62° 32,40' Ø 05° 21,60'

  10. N 62° 31,20' Ø 05° 19,50'

  11. N 62° 30,00' Ø 05° 13,80'

  12. N 62° 33,27' Ø 05° 11,80'

  i)   Aktivneset, avgrenset av rette linjer trukket mellom følgende posisjoner:

  1.  N 62° 32,23’  Ø 3° 18,30’

  2.  N 62° 37,69’  Ø 3° 20,42’

  3.  N 62° 41,07’  Ø 3° 37,11’

  4.  N 62° 35,52’  Ø 3° 47,01’

  5.  N 62° 34,87’  Ø 3° 46,08’

  6.  N 62° 34,62’  Ø 3° 44,68’

  7.  N 62° 34,55’  Ø 3° 42,13’

  8.  N 62° 34,11’  Ø 3° 40,09’

  9.  N 62° 32,46’  Ø 3° 37,12’

  10. N 62° 30,47’  Ø 3° 36,28’

  11. N 62° 28,19’  Ø 3° 30,62’

  § 4 Forbud mot bruk av redskap som slepes under fiske, samt garn, line og teiner

  Innenfor følgende områder er det forbudt å drive fiske med redskap som slepes under fiske og i den forbindelse kan berøre bunnen, samt garn, line og teiner:

  a)  Et område nordvest for Sørøya, Korallen, avgrenset av rette linjer trukket   mellom følgende posisjoner:

  1. N 70° 56,40′ Ø 22° 11,48′

  2. N 70° 55,80′ Ø 22° 13,80′

  3. N 70° 54,90′ Ø 22° 11,40′

  4. N 70° 55,38′ Ø 22° 09,30′

  b)  Hola, avgrenset av rette linjer trukket mellom følgende posisjoner:

  1. N 69° 02,04’ E 14° 15,54’

  2. N 68° 52,38’ E 14° 33,42’

  3. N 68° 51,36’ E 14° 30,00’

  4. N 68° 52,98’ E 14° 20,88’

  5. N 68° 59,58’ E 14° 09,54’

  c)  Midtsundrevet i Sandsfjorden, avgrenset av rette linjer trukket mellom   følgende posisjoner:

  1. N 59° 23,13’ Ø 6° 2,23’

  2. N 59° 23,37’ Ø 6° 2,47’

  3. N 59° 23,33’ Ø 6° 2,66’

  4. N 59° 23,10’ Ø 6° 2,45’

  d)  Fjellknausene, avgrenset av rette linjer trukket mellom følgende posisjoner:

  1. N 59° 04,62’ Ø 10° 43,82’

  2. N 59° 04,71’ Ø 10° 44,28’

  3. N 59° 04,23’ Ø 10° 44,81’

  4. N 59° 03,48’ Ø 10° 44,76’

  5. N 59° 03,48’ Ø 10° 43,90’

  6. N 59° 03,10’ Ø 10° 43,95’

  e)  Tisler, avgrenset av rette linjer trukket mellom følgende posisjoner:

  1. 59° 00,15’ N 010° 57,20’ Ø

  2. 58° 59,70’ N 010° 57,20’ Ø

  3. 58° 59,25’ N 010° 59,10’ Ø

  4. 58° 59,85’ N 010° 59,10’ Ø

  f)  Rauerfjorden, avgrenset av rette linjer trukket mellom følgende posisjoner:

  1. N 59° 15,24’ Ø 10° 42,23’

  2. N 59° 15,24’ Ø 10° 43,46’

  3. N 59° 13,67’ Ø 10° 43,78’

  4. N 59° 12,73’ Ø 10° 44,16’

  5. N 59° 12,38’ Ø 10° 42,73’

  6. N 59° 12,76’ Ø 10° 42,30’

  g)  Søndre Søster, avgrenset av rette linjer trukket mellom følgende posisjoner:

  1. N 59° 06,15’  Ø 10° 47,44’

  2. N 59° 06,15’  Ø 10° 48,23’

  3. N 59° 05,54’  Ø 10° 48,17’

  4. N 59° 05,53’  Ø 10° 47,50’

  5. N 59° 05,66’  Ø 10° 47,55’

  6. N 59° 05,84’  Ø 10° 47,43’

  § 5 Forbud mot bruk av redskap som slepes under fiske, samt garn, line, teiner og all annen krokredskap

  Innenfor følgende områder er det forbudt å drive fiske med redskap som slepes under fiske og i den forbindelse kan berøre bunnen, samt garn, line, teiner og all annen krokredskap:

  a)  Straumsneset i Langenuen, avgrenset av rette linjer trukket mellom følgende   posisjoner:

  1. N 59° 56,52’ Ø 5° 27,90’

  2. N 59° 56,62’ Ø 5° 28,19’

  3. N 59° 56,30’ Ø 5° 28,87’

  4. N 59° 56,17’ Ø 5° 28,64’

  b)  Nakken ved Huglo, avgrenset av rette linjer trukket mellom følgende   posisjoner:

  1. N 59° 49,87’ Ø 5° 33,14’

  2. N 59° 50,11’ Ø 5° 33,79’

  3. N 59° 49,75’ Ø 5° 33,95’

  4. N 59° 49,62’ Ø 5° 33,48’

  § 6 Straff

  Forsettlig eller uaktsom overtredelse av denne forskrift straffes i henhold til lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar § 61, jf. § 64. Inndragning kan skje i henhold til lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar § 65. Overtredelsesgebyr kan gis i henhold til lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar § 59.

  § 7 Ikrafttredelse og endring av forskriften

  Forskriften trer i kraft 15. april 2016.

  Departementet kan endre denne forskriften.

  ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,