J-77-2023: Forskrift om minstemål for sei i fisket med not i området mellom 62° N og 66° 33’ N i 2023

Gyldig fra: 10.05.2023

Gyldig til: 31.12.2023

Forskrift om minstemål for sei i fisket med not i området mellom 62° N og 66° 33’ N i 2023

Innholdsfortegnelse:

  Fastsatt av Fiskeridirektoratet 10. mai 2023 med hjemmel i forskrift 23. desember 2021 nr. 3910 om gjennomføring av fiske, fangst og høsting av viltlevende marine ressurser (høstingsforskriften) § 47.

  § 1

  Minstemålet på 35 cm for sei fisket med not i området mellom 62° N og 66° 33′ N oppheves. Minstemålet er heretter 40 cm.

  § 2

  Forskriften trer i kraft straks og gjelder til og med 31. desember 2023.

  «»»»»»»»»»»»»»