J-73-2023: Forskrift om oppheving av forskrift om tildeling av rekrutteringskvoter med virkning fra 2022

Erstatter: J-4-2022

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 28.04.2023

Forskrift om oppheving av forskrift om tildeling av rekrutteringskvoter med virkning fra 2022

Innholdsfortegnelse:

  Fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet 28. april 2023 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 12.

  I

  Forskrift 23. desember 2021 nr. 3913 om tildeling av rekrutteringskvoter med virkning fra 2022 oppheves.

  II

  Forskriften trer i kraft straks.

  -------------------

  KOO/EW