J-70-2024: Forskrift om regulering av fiske med snurrevad – stenging av områder på kysten av Troms og Finnmark

Erstatter: J-69-2024

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 08.05.2024

Forskrift om endring av forskrift om regulering av fiske med snurrevad – stenging av områder på kysten av Troms og Finnmark

Innholdsfortegnelse:

  Fastsatt av Fiskeridirektoratet 8. mai 2024 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande ressursar § 16 og forskrift 23. desember 2021 nr. 3910 om gjennomføring av fiske, fangst og høsting av viltlevende marine ressurser § 50, bokstav a.

  I

  I forskrift 30. april 2024 om regulering av fiske med snurrevad – stenging av områder på kysten av Troms og Finnmark gjøres følgende endringer:

  § 9 (ny) skal lyde:

  Det er forbudt å fiske med snurrevad på Son i Finnmark avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

  1.  Nord 71 grader 09,3 minutter. Øst 025 grader 14,2 minutter.
  2.  Nord 71 grader 12,8 minutter. Øst 025 grader 11,9 minutter.
  3.  Nord 71 grader 11,9 minutter. Øst 025 grader 31,5 minutter.
  4.  Nord 71 grader 10,5 minutter. Øst 025 grader 31,6 minutter.
   herfra langs grunnlinja tilbake til posisjon 1.

  Gjeldende § 9 blir ny § 10.

  II

  Forskriften trer i kraft straks.

  Forskriften lyder etter dette:

  -------------------------

  Forskrift om regulering av fiske med snurrevad – stenging av områder på kysten av Troms og Finnmark

  Fastsatt av Fiskeridirektoratet 30. april 2024 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande ressursar § 16 og forskrift 23. desember 2021 nr. 3910 om gjennomføring av fiske, fangst og høsting av viltlevende marine ressurser § 50, bokstav a.

  § 1

  Det er forbudt å fiske med snurrevad på Opnan i Finnmark avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

  1. Nord 71 grader 08,5 minutter. Øst 025 grader 59,7 minutter.
  2. Nord 71 grader 09,5 minutter. Øst 026 grader 06,7 minutter.
  3. Nord 71 grader 05,8 minutter. Øst 026 grader 11,5 minutter.
  4. Nord 71 grader 06,0 minutter. Øst 026 grader 01,5 minutter.
   herfra i en rett linje tilbake til posisjon 1.

  § 2

  Det er forbudt å fiske med snurrevad ved Helnes i Finnmark avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

  1. Nord 71 grader 00,3 minutter. Øst 026 grader 09,2 minutter.
  2. Nord 71 grader 04,0 minutter. Øst 026 grader 13,3 minutter.
  3. Nord 71 grader 04,0 minutter. Øst 026 grader 17,7 minutter.
  4. Nord 71 grader 00,1 minutter. Øst 026 grader 14,5 minutter.
   herfra i en rett linje tilbake til posisjon 1

  § 3 

  Det er forbudt å fiske med snurrevad ved Omgang i Finnmark avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

  1. Nord 71 grader 06,2 minutter. Øst 028 grader 08,8 minutter.
  2. Nord 71 grader 10,7 minutter. Øst 028 grader 12,2 minutter.
  3. Nord 71 grader 01,7 minutter. Øst 028 grader 53,1 minutter.
  4. Nord 70 grader 58,4 minutter. Øst 028 grader 44,6 minutter.
   herfra langs grunnlinja tilbake til posisjon 1.

  § 4 

  Det er forbudt å fiske med snurrevad ved Kongsfjord i Finnmark avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

  1. Nord 70 grader 49,7 minutter. Øst 029 grader 22,8 minutter.
  2. Nord 70 grader 52,8 minutter. Øst 029 grader 31,6 minutter.
  3. Nord 70 grader 45,5 minutter. Øst 030 grader 12,4 minutter.
  4. Nord 70 grader 42.5 minutter. Øst 030 grader 04.6 minutter.
   herfra i en rett linje tilbake til posisjon 1.

  § 5 

  Det er forbudt å fiske med snurrevad ved Syltefjord i Finnmark avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

  1. Nord 70 grader 41,1 minutter. Øst 030 grader 11,4 minutter.
  2. Nord 70 grader 43,1 minutter. Øst 030 grader 30,7 minutter.
  3. Nord 70 grader 39,5 minutter. Øst 030 grader 43,8 minutter.
  4. Nord 70 grader 33,1 minutter. Øst 030 grader 38,2 minutter.
   herfra i en rett linje tilbake til posisjon 1.

  § 6 

  Det er forbudt å fiske med snurrevad ved Persfjorden i Finnmark avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

  1. Nord 70 grader 29,7 minutter. Øst 030 grader 49,5 minutter.
  2. Nord 70 grader 33,8 minutter. Øst 031 grader 02,8 minutter.
  3. Nord 70 grader 30,6 minutter. Øst 031 grader 13,1 minutter.
  4. Nord 70 grader 24,8 minutter. Øst 031 grader 05,8 minutter.
   herfra i en rett linje tilbake til posisjon 1.

  § 7

  Det er forbudt å fiske med snurrevad ved Reian i Finnmark avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

  1.  Nord 71 grader 05,7 minutter. Øst 027 grader 11,5 minutter.
  2.  Nord 71 grader 10,2 minutter. Øst 027 grader 18,4 minutter.
  3.  Nord 71 grader 09,0 minutter. Øst 027 grader 37,8 minutter.
  4.  Nord 71 grader 03,6 minutter. Øst 027 grader 27,3 minutter.
   herfra i en rett linje tilbake til posisjon 1.

  § 8

  Det er forbudt å fiske med snurrevad ved Berlevåg i Finnmark avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

  1. Nord 70 grader 52,6 minutter. Øst 029 grader 08,9 minutter.
  2.  Nord 70 grader 56,3 minutter. Øst 029 grader 15,8 minutter.
  3. Nord 70 grader 52,3 minutter. Øst 029 grader 30,2 minutter.
  4. Nord 70 grader 49,8 minutter. Øst 029 grader 23,0 minutter.
   herfra langs grunnlinja tilbake til posisjon 1.

  § 9 

  Det er forbudt å fiske med snurrevad på Son i Finnmark avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

  1.  Nord 71 grader 09,3 minutter. Øst 025 grader 14,2 minutter.
  2.  Nord 71 grader 12,8 minutter. Øst 025 grader 11,9 minutter.
  3.  Nord 71 grader 11,9 minutter. Øst 025 grader 31,5 minutter.
  4.  Nord 71 grader 10,5 minutter. Øst 025 grader 31,6 minutter.
   herfra langs grunnlinja tilbake til posisjon 1.

  § 10

  Forskriften trer i kraft straks.

  -------------------------

  EW

   

  Fiskeridirektoratets kart: https://kart.fiskeridir.no

  Reguleringer er også videresendt til BarentsWatch FiskInfo FiskInfo | FiskInfo - BarentsWatch