J-68-2024: Forskrift om fredningsområder for hummer

Erstatter: J-202-2023

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 07.05.2024

Forskrift om endring av forskrift om fredningsområder for hummer

Innholdsfortegnelse:

  Fastsatt av Fiskeridirektoratet 7. mai 2024 med hjemmel i forskrift 6. juli 2006 nr. 883 om fredningsområder for hummer § 5.

  I

  I forskrift 6. juli 2006 om fredningsområder for hummer nr. 883 gjøres følgende endringer:

  § 1 a (ny) skal lyde:

  Fra og med 7. mai 2024 til og med 31. desember 2024 er det forbudt å fiske med andre redskaper enn håndsnøre, fiskestang, juksa og dorg i områdene avgrenset av følgende posisjoner (jf. kartvedlegg):

  Tvedestrandsfjorden

  58° 35' 26.099" N

  8° 56' 40.621" Ø

  58° 35,435' N

  8° 56,677' Ø

  58° 35' 25.681" N

  8° 56' 41.579" Ø

  58° 35,428' N

  8° 56,693' Ø

  58° 35' 44.099" N

  8° 58' 5.459" Ø

  58° 35,735' N

  8° 58,091' Ø

  58° 35' 27.960" N

  8° 58' 28.261" Ø

  58° 35,466' N

  8° 58,471' Ø

  Mellom det første og fjerde punktet samt mellom det andre og tredje punktet følger grensen sjølinjen.

  Askerøya i Tvedestrand kommune

  58° 37' 21.660" N

  9° 07' 21.420" Ø

  58° 37,361' N

  9° 07,357' Ø

  58° 37' 05.040" N

  9° 07' 45.720" Ø

  58° 37,084' N

  9° 07,762' Ø

  58° 36' 05.880" N

  9° 09' 10.620" Ø

  58° 36,098' N

  9° 09,177' Ø

  58° 35' 29.520" N

  9° 08' 08.640" Ø

  58° 35,492' N

  9° 08,144' Ø

  58° 36' 38.880" N

  9° 05' 59.640" Ø

  58° 36,648' N

  9° 05,994' Ø

  58° 36' 47.700" N

  9° 05' 43.140" Ø

  58° 36,795' N

  9° 05,719' Ø

  58° 36' 51.480" N

  9° 05' 55.920" Ø

  58° 36,858' N

  9° 05,932' Ø

  58° 36' 52.320" N

  9° 05' 57.240" Ø

  58° 36,872' N

  9° 05,954' Ø

  58° 37' 10.560" N

  9° 07' 06.780" Ø

  58° 37,176' N

  9° 07,113' Ø

  58° 37' 14.100" N

  9° 07' 08.700" Ø

  58° 37,235' N

  9° 07,145' Ø

  II

  Forskriften trer i kraft straks.

  Forskriften lyder etter dette:

  ------------------------------------

  Forskrift om fredningsområder for hummer

  § 1

  Det er forbudt å fiske med andre redskaper enn håndsnøre, fiskestang, juksa, dorg eller snurpenot i områdene avgrenset av følgende posisjoner (jf. kartvedlegg):

  Angivelse i grader, minutter og hundredels sekunder

  Angivelse i grader, og hundredels minutter

  Risør

  58°42’46,41’’ N
  58°42’37,50’’ N
  58°42’58,47’’ N
  58°43’17,81’’ N
  58°43’23,00’’ N
  58°43’29,74’’ N
  58°43’32,03’’ N

  9°13’56,89’’ Ø
  9°14’07,68’’ Ø
  9°14’44,93’’ Ø
  9°14’52,02’’ Ø
  9°14’51,71’’ Ø
  9°14’49,93’’ Ø
  9°14’40,21’’ Ø

  58°42,773’ N
  58°42,625’ N
  58°42,974’ N
  58°43,297’ N
  58°43,383’ N
  58°43,496’ N
  58°43,534’ N

  9°13,948’ Ø
  9°14,128’ Ø
  9°14,749’ Ø
  9°14,867’ Ø
  9°14,862’ Ø
  9°14,832’ Ø
  9°14,670’ Ø

             
      Bolærne

  59° 13' 26,146" N
  59° 13' 49,140" N
  59° 13' 32,399" N
  59° 13' 9,230"  N
  59° 12' 27,355" N
  59° 12' 19,424" N
  59° 12' 41,280" N
  59° 12' 59,251" N

  10° 31' 9,626"  Ø
  10° 32' 14,945" Ø
  10° 32' 48,540" Ø
  10° 32' 41,347" Ø
  10° 33' 30,533" Ø
  10° 32' 1,698"  Ø
  10° 31' 32,160" Ø
  10° 31' 15,681" Ø

  59° 13,436' N
  59° 13,819' N
  59° 13,540' N
  59° 13,154' N
  59° 12,456' N
  59° 12,324' N
  59° 12,688' N
  59° 12,988' N

  10° 31,160' Ø
  10° 32,249' Ø
  10° 32,809' Ø
  10° 32,689' Ø
  10° 33,509' Ø
  10° 32,028' Ø
  10° 31,536' Ø
  10° 31,261' Ø

   
  Mellom det fjerde og det femte punktet samt mellom det åttende og niende punktet følger grensen sjølinjen

    Sandø

  59° 5' 9,282"  N
  59° 5' 36,644" N
  59° 5' 28,442" N
  59° 4' 29,165" N
  59° 4' 21,546" N

  10° 28' 6,022"  Ø
  10° 29' 22,049" Ø
  10° 30' 22,140" Ø
  10° 31' 20,761" Ø
  10° 28' 22,365" Ø

  59° 5,155' N
  59° 5,611' N
  59° 5,474' N
  59° 4,486' N
  59° 4,359' N

  10° 28,100' Ø
  10° 29,367' Ø
  10° 30,369' Ø
  10° 31,346' Ø
  10° 28,373' Ø

   
  Mellom det første og det femte punktet følger grensen sjølinjen

    Stauper

  59° 6' 6,145"  N
  59° 6' 16,472" N
  59° 6' 24,230" N
  59° 6' 20,074" N
  59° 5' 15,590" N
  59° 4' 59,898" N

  10° 18' 12,551" Ø
  10° 20' 44,064" Ø
  10° 20' 59,238" Ø
  10° 21' 59,438" Ø
  10° 22' 0,329"  Ø
  10° 18' 35,921" Ø

  59° 6,102' N
  59° 6,275' N
  59° 6,404' N
  59° 6,335' N
  59° 5,260' N
  59° 4,998' N

  10° 18,209' Ø
  10° 20,734' Ø
  10° 20,987' Ø
  10° 21,991' Ø
  10° 22,005' Ø
  10° 18,599' Ø

                                         

  Mellom det første og det sjette punktet følger grensen sjølinjen

    Flødevigen

  58° 25’10,80’’ N
  58° 24’39,18’’ N
  58° 24’06,62’’ N
  58° 24’58,80’’ N
  58° 25’07,07’’ N
  58° 25’20,04’’ N

  8° 45’09,18’’ Ø
  8° 45’50,40’’ Ø
  8° 46’02,40’’ Ø
  8° 46’17,58’’ Ø
  8° 46’10,50’’ Ø
  8° 46’09,54’’ Ø

  58o 25'180 N
  58°24,653’ N
  58°24,777’ N
  58°24,980’ N
  58°25,118’ N
  58°25,334’ N

  8°45.153’ Ø
  8°45,840’ Ø
  8°46,040’ Ø
  8°46,293’ Ø
  8°46,175’ Ø
  8°46,159’ Ø

  Kvernskjær og Løperen i Hvaler kommune

  59° 03’ 03,82’’ N
  59° 02’ 59,72’’ N
  59° 01’ 40,12’’ N 
  59° 01’ 10,86’’ N
  59° 00’ 28,50’’ N 
  59° 00’ 40,26’’ N 
  59° 01’ 17,59’’ N 
  59° 01’ 31,80’’ N 
  59° 02’ 13,96’’ N

  10° 57’ 42,47’’ Ø
  10° 59’ 20,07’’ Ø 
  10° 59’ 33,01’’ Ø 
  10° 59’ 41,69’’ Ø 
  10° 58’ 45,98’’ Ø 
  10° 56’ 43,49’’ Ø 
  10° 56’ 47,65’’ Ø
  10° 57’ 36,96’’ Ø 
  10° 57’ 52,75’’ Ø   

  59° 03,064’ N 
  59° 02,995’ N 
  59° 01,669’ N
  59° 01,181’ N
  59° 00,475’ N 
  59° 00,671’ N 
  59° 01,293’ N 
  59° 01,530’ N 
  59° 02,233’ N   

  10° 57,708’ Ø
  10° 59,334’ Ø
  10° 59,550’ Ø
  10° 59,695’ Ø
  10° 58,766’ Ø
  10° 56,725’ Ø
  10° 56,794’ Ø
  10° 57,616’ Ø
  10° 57,879’ Ø

                                                               

  Jomfruland i Kragerø kommune

  58° 52' 32,24" N
  58° 52' 54,00" N
  58° 53' 15,60" N
  58° 51' 57,00" N

  009° 33' 52,8" Ø
  009° 34' 54,0" Ø
  009° 36' 45,0" Ø
  009° 35' 25,2" Ø

  58° 52,54' N
  58° 52,90' N
  58° 53,26' N
  58° 51,95' N

  009° 33,88' Ø
  009° 34,90' Ø
  009° 36,75' Ø
  009° 35,42' Ø

  Mellom de to siste punktene følger grensen sjølinjen.

  Valberg i Kragerø kommune

  58°  53’ 43,99’’ N
  58°  53’ 41,34’’ N
  58°  52’ 00,42’’ N
  58°  51’ 52,20’’ N
  58°  51’ 49,37’’ N

  9°  25’ 25,51’’ Ø
  9°  25’ 44,16’’ Ø
  9°  25’ 24,18’’ Ø
  9°  25’ 13,02’’ Ø
  9°  24’ 21,75’’ Ø

  58°  53,733’ N
  58°  53,689’ N
  58°  52,007’ N
  58°  51,870’ N
  58°  51,823’ N

  9° 25,425’ Ø
  9°  25,736’ Ø
  9°  25,403’ Ø
  9°  25,217’ Ø
  9°  24,363’ Ø

    Nesoddtangen

  59° 52' 7,02"  N
  59° 52' 7,20"  N
  59° 52' 50,46" N
  59° 53' 8,22"  N
  59° 53' 7,14"  N
  59° 52' 25,98" N
  59° 52' 6,36"  N

  10° 39' 17,34" Ø
  10° 39' 05,10" Ø
  10° 38' 57,60" Ø
  10° 39' 08,34" Ø
  10° 40' 20,70" Ø
  10° 40' 18,66" Ø
  10° 39' 48,48" Ø

  59° 52,117' N
  59° 52,120' N
  59° 52,841' N
  59° 53,137' N
  59° 53,119' N
  59° 52,433' N
  59° 52,106' N

  10° 39,289' Ø
  10° 39,085' Ø
  10° 38,960' Ø
  10° 39,139' Ø
  10° 40,345' Ø
  10° 40,311' Ø
  10° 39,808' Ø

   

  Mellom det første og det syvende punktet følger grensen sjølinjen

    Sparholmene i Kvitsøy kommune

  59° 2' 15,48" N
  59° 1' 40,68" N
  59° 1' 41,70" N
  59° 2' 9,60"  N
  59° 2' 20,64" N

  5° 23' 34,56" Ø
  5° 23' 33,60" Ø
  5° 23' 56,88" Ø
  5° 24' 32,22" Ø
  5° 24' 16,32" Ø

  59° 2,258' N
  59° 1,678' N
  59° 1,695' N
  59° 2,160' N
  59° 2,344' N

  5° 23,576' Ø
  5° 23,560' Ø
  5° 23,948' Ø
  5° 24,537' Ø
  5° 24,272' Ø

  Mellom det første og det femte punktet følger grensen sjølinjen 

    Byfjorden/Grisefjorden i Flekkefjord kommune

  58° 19’16,860’’ N
  58° 19’16,680’’ N
  58° 17’14,880’’ N
  58° 17’08,120’’ N

  6° 39’40,260’’ Ø
  6° 39’41,400’’ Ø
  6° 39’31,260’’ Ø
  6° 39’22,435’’ Ø

  58° 19,281’ N
  58° 19,278’ N
  58° 17,248’ N
  58° 17,135’ N

  6° 39,671’ Ø
  6° 39,690’ Ø
  6° 39,521’ Ø
  6° 39,374’ Ø

  Mellom det første og det fjerde punktet samt mellom det andre og det tredje følger grensen sjølinjen.

    Kjellenes – Krågeholman i Flekkefjord kommune

  58° 12’ 56,72’’ N
  58° 12’ 55,56’’ N
  58° 12’ 46,02’’ N
  58° 12’ 25,32’’ N
  58° 12’ 30,54’’ N
  58° 12’ 41,52’’ N

  6° 32’ 01,21’’ Ø
  6° 31’ 44,76’’ Ø
  6° 31’ 46,74’’ Ø
  6° 32’ 20,34’’ Ø
  6° 32’ 41,76’’ Ø
  6° 32’ 39,54’’ Ø

  58° 12,945’ N
  58° 12,926’ N
  58° 12,767’ N
  58° 12,422’ N
  58° 12,509’ N
  58° 12,692’ N

  6° 32,020’ Ø
  6° 31,746’ Ø
  6° 31,779’ Ø
  6° 32,339’ Ø
  6° 32,696’ Ø
  6° 32,659’ Ø

  Mellom det første og det sjette punktet følger grensen sjølinjen.

    Trollsøy i Austevoll kommune

  60° 07’ 54,60’’ N
  60° 07’ 44,94’’ N
  60° 07’ 39,18’’ N
  60° 07’ 44,04’’ N
  60° 08’ 17,70’’ N
  60° 08’ 36,60’’ N
  60° 08’ 24,60’’ N

  5° 13’ 35,70’’ Ø
  5° 13’ 41,64’’ Ø
  5° 15’ 43,32’’ Ø
  5° 15’ 56,40’’ Ø
  5° 15’ 31,08’’ Ø
  5° 15’ 06,48’’ Ø
  5° 14’ 39,30’’ Ø

  60° 07,910’ N
  60° 07,749’ N
  60° 07.653’ N
  60° 07,734’ N
  60° 08,295’ N
  60° 08,610’ N
  60° 08,410’ N

  5° 13,595’ Ø
  5° 13.694’ Ø
  5° 15,722’ Ø
  5° 15,940’ Ø
  5° 15,518’ Ø
  5° 15,108’ Ø
  5° 14,665’ Ø

  Bastøy i Horten kommune

   

  59°  23’ 30,68’’ N
  59°  23’ 13,14’’ N
  59°  21’ 35,52’’ N
  59°  21’ 12,70’’ N
  59°  21’ 59,19’’ N

  10°  30’ 57,11’’ Ø
  10°  30’ 13,92’’ Ø
  10°  30’ 40,20’’ Ø
  10°  31’ 18,70’’ Ø
  10°  32’ 01,76’’ Ø 

  59°  23,511’ N
  59°  23,219’ N
  59°  21,592’ N 
  59°  21,212’ N
  59°  21,987’ N

  10°  30,952’ Ø
  10°  30,232’ Ø
  10°  30,670’ Ø
  10°  31,312’ Ø
  10°  32,029’ Ø

  Mellom det første og det femte punktet følger grensen sjølinjen.

  Kleppeskjær i Lindesnes kommune

   

  58°  00’ 50,40’’ N
  58°  00’ 49,56’’ N
  58°  00’ 09,06’’ N
  58°  00’ 09,06’’ N

  7°  07’ 42,60’’ Ø
  7°  08’ 45,36’’ Ø
  7°  08’ 45,36’’ Ø
  7°  07’ 42,60’’ Ø

  58°  00,840’ N
  58°  00,826’ N
  58°  00,151’ N
  58°  00,151’ N 

  7°  07,710’  Ø
  7°  08,756’  Ø
  7°  08,756’  Ø
  7°  07,710’  Ø

   Skallefjorden og del av Blindleia i Lillesand kommune

  58° 14’ 12,39’’ N 
  58° 14’ 10,29’’ N 
  58° 13’ 46,56’’ N 
  58° 13’ 37,17’’ N 
  58° 13’ 26,44’’ N 
  58° 13’ 27,11’’ N 
  58° 12’ 57,14’’ N
  58° 12’ 58,83’’ N 

  08° 22’ 15,43’’ Ø
  08° 22’ 31,65’’ Ø 
  08° 23’ 05,92’’ Ø 
  08° 23’ 00,84’’ Ø 
  08° 22’ 53,11’’ Ø 
  08° 22’ 53,93’’ Ø 
  08° 20’ 10,08’’ Ø 
  08° 20’ 07,90’’ Ø 

  58° 14,207’ N 
  58° 14,172’ N 
  58° 13,776’ N
  58° 13,619’ N 
  58° 13,441’ N
  58° 13,452’ N 
  58° 12,952’ N 
  58° 12,980’ N     

  08° 22,257’ Ø
  08° 22,527’ Ø
  08° 23,099’ Ø
  08° 23,014’ Ø
  08° 22,885’ Ø
  08° 22,899’ Ø
  08° 20,168’ Ø
  08° 20,132’ Ø

  Mulodden i Holmestrand kommune

  59° 28’ 34,16’’ N 
  59° 28’ 36,04’’ N 
  59° 29’ 01,23’’ N
  59° 28’ 36,30’’ N 
  59° 28’ 08,20’’ N 
  59° 28’ 01,41’’ N 

  10° 20’ 50,31’’ Ø
  10° 20’ 36,50’’ Ø 
  10° 21’ 00,22’’ Ø 
  10° 21’ 44,90’’ Ø 
  10° 22’ 15,80’’ Ø
  10° 21’ 28,54’’ Ø

  59° 28,569’ N
  59° 28,601’ N
  59° 29,021’ N 
  59° 28,605’ N
  59° 28,137’ N 
  59° 28,024’ N

  10° 20,839’ Ø
  10° 20,608’ Ø
  10° 21,004’ Ø
  10° 21,748’ Ø
  10° 22,263’ Ø
  10° 21,476’ Ø

   Mellom det sjette og det første punktet følger grensen sjølinjen.

  Karlsvikodden i Tønsberg kommune

  59° 18’ 59,05’’ N
  59° 19’ 04,24’’ N 
  59° 17’ 12,97’’ N 
  59° 17’ 32,02’’ N     

  10° 31’ 43,09’’ Ø 
  10° 32’ 09,54’’ Ø 
  10° 31’ 52,31’’ Ø   
  10° 30’ 38,86’’ Ø   

  59° 18,984’ N               
  59° 19,071’ N 
  59° 17,216’ N
  59° 17,534’ N 

  10° 31,718’ Ø
  10° 32,159’ Ø
  10° 31,872’ Ø
  10° 30,648’ Ø

     Mellom det fjerde og det første punktet følger grensen sjølinjen.

  Sandvigsdalsfjorden i Kristiansand kommune

   

   

  07° 54’ 44,58’’ Ø
  07° 55’ 11,58’’ Ø 
  07° 56’ 09,96’’ Ø
  07° 56’ 36,17’’ Ø
  07° 56’ 39,06’’ Ø
  07° 56’ 43,32’’ Ø 

  58° 04,245’ N 
  58° 04,140’ N 
  58° 04,097’ N
  58° 04,161’ N 
  58° 04,290’ N 
  58° 04,585’ N 

  07° 54,743’ Ø
  07° 55,193’ Ø
  07° 56,166’ Ø
  07° 56,603’ Ø
  07° 56,651’ Ø
  07° 56,722’ Ø

  Mellom det andre og det tredje punktet, mellom det fjerde og det femte punktet samt mellom det sjette og det første punktet følger grensen sjølinjen.

  Sandefjordsfjorden

   

  59° 06’ 00,39’’ N
  59° 06’ 03,54’’ N

  10° 13’ 44,33’’ Ø 
  10° 14’ 14,00’’ Ø 

  59° 06,006’ N
  59° 06,059’ N 

  10° 13,739’ Ø
  10° 14,233’ Ø

   Fladholmen i Sola kommune

   

  58° 57’ 54,66’’ N
  58° 57’ 32,35’’ N 
  58° 57’ 09,96’’ N
  58° 57’ 07,41’’ N
  58° 57’ 46,23’’ N 

  05° 30’ 45,77’’ Ø 
  05° 31’ 07,40’’ Ø
  05° 30’ 25,68’’ Ø 
  05° 29’ 35,63’’ Ø
  05° 30’ 10,31’’ Ø 

  58° 57,911’ N
  58° 57,539’ N
  58° 57,166’ N 
  58° 57,123’ N 
  58° 57,771’ N 

  05° 30,763’ Ø
  05° 31,123’ Ø
  05° 30,428’ Ø
  05° 29,594’ Ø
  05° 30,172’ Ø

   Mossesundet

   

  59° 29’ 11,56’’ N 
  59° 29’ 12,90’’ N 
  59° 26’ 05,89’’ N 
  59° 26’ 05,25’’ N 

  10° 40’ 30,88’’ Ø
  10° 41’ 12,18’’ Ø 
  10° 39’ 07,86’’ Ø
  10° 39’ 09,68’’ Ø 

  59° 29,193’ N 
  59° 29,215’ N
  59° 26,098’ N 
  59° 26,088’ N 

  10° 40,515’ Ø
  10° 41,203’ Ø
  10° 39,131’ Ø
  10° 39,161’ Ø

  Mellom det andre og det tredje punktet samt mellom det fjerde og det første punktet følger grensen sjølinjen.

  Son i Vestby kommune

  59° 32’ 11,12’’ N 
  59° 32’ 10,66’’ N 
  59° 30’ 40,81’’ N 
  59° 30’ 37,68’’ N
  59° 30’ 38,69’’ N 

  10° 39’ 31,10’’ Ø
  10° 39’ 16,33’’ Ø 
  10° 40’ 13,98’’ Ø 
  10° 40’ 16,17’’ Ø 
  10° 40’ 46,00’’ Ø 

  59° 32,185’ N 
  59° 32,178’ N 
  59° 30,680’ N 
  59° 30,628’ N 
  59° 30,645’ N     

  10° 39,518’ Ø
  10° 39,272’ Ø
  10° 40,233’ Ø
  10° 40,269’ Ø
  10° 40,767’ Ø

       Mellom det tredje og det fjerde punktet samt mellom det femte og det første punktet følger grensen sjølinjen.

  Rauerfjorden i Fredrikstad kommune 

  59° 15’ 10,63’’ N 
  59° 15’ 14,40’’ N
  59° 15’ 14,41’’ N 
  59° 13’ 40,21’’ N 
  59° 12’ 43,80’’ N
  59° 12’ 22,81’’ N 
  59° 12’ 45,60’’ N         

  10° 42’ 14,25’’ Ø 
  10° 42’ 13,80’’ Ø 
  10° 43’ 39,76’’ Ø
  10° 43’ 46,80’’ Ø
  10° 44’ 09,61’’ Ø
  10° 42’ 43,80’’ Ø 
  10° 42’ 18,00’’ Ø 

  59° 15,177’ N
  59° 15,240’ N
  59° 15,240’ N 
  53,69° 170’ N 
  59° 12,730’ N 
  59° 12,380’ N
  59° 12,760’ N

  10° 42,237’ 
  10° 42,230’ Ø
  10° 43,663’ Ø
  10° 43,780’ Ø
  10° 44,160’ Ø
  10° 42,730’ Ø
  10° 42,300’ Ø

  Mellom det tredje og det fjerde punktet samt mellom det syvende og det første punktet fø

   

  Langåra i Asker kommune

  59° 50' 51,21" N
  59° 51' 15,96" N 
  59° 51' 17,33" N 
  59° 51' 23,22" N 
  59° 50' 51,46" N 
  59° 50' 17,05" N 
  59° 50' 31,43" N 

  10° 31' 33,97" Ø
  10° 33' 14,58" Ø 
  10° 33' 19,25" Ø 
  10° 33' 34,99" Ø 
  10° 33' 48,32" Ø 
  10° 32' 07,73" Ø 
  10° 31' 42,32" Ø 

  59° 50,854' N 
  59° 51,266' N 
  59° 51,289' N 
  59° 51,387' N
  59° 50,858' N 
  59° 50,284' N 
  59° 50,524' N 

  10° 31,566' Ø
  10° 33,243' Ø
  10° 33,321' Ø
  10° 33,583' Ø
  10° 33,805' Ø
  10° 32,129' Ø
  10° 31,705' Ø

   

  Mellom det første og det andre punktet samt mellom det tredje og fjerde punktet  følger grensen sjølinjen.

   

  Drøbaksundet i Asker og Frogn kommuner

  59° 40' 42,29" N
  59° 40' 42,29" N 
  59° 39' 29,23" N 
  59° 39' 28,37" N 
  59° 39' 32,52" N 
  59° 39' 56,39" N 
  59° 40' 01,37" N 
  59° 40' 21,31" N 

  10° 36' 32,88" Ø
  10° 36' 48,66" Ø 
  10° 36' 37,09" Ø 
  10° 36' 13,83" Ø 
  10° 36' 12,41" Ø 
  10° 36' 00,76" Ø 
  10° 36' 20,51" Ø
  10° 36' 19,82" Ø 

  59° 40,705' N
  59° 40,011' N 
  59° 39,487' N 
  59° 39,473' N 
  59° 39,542' N 
  59° 39,940' N 
  59° 40,023' N 
  59° 40,355' N 

  10° 36,548' Ø
  10° 36,811' Ø
  10° 36,618' Ø
  10° 36,230' Ø
  10° 36,207' Ø
  10° 36,013' Ø
  10° 36,342' Ø
  10° 36,330' Ø

   

  Mellom det femte og det sjette samt mellom det åttende og det første følger grensen sjølinjen.

  Oslo

   

  59° 52' 46.80" N
  59° 53' 01.00" N 

  Sjømerke/Bleikøyflua

  59° 52' 50.00" N 
  59° 52' 45.10" N
  59° 52' 46.50" N
  Sjømerke/Skomakerflua

  59° 53' 06.40" N 
  Sjømerke/Raudsekkene 

  59° 53' 11.30" N
  59° 53' 17.40" N
  59° 53' 21.90" N 
  Sjømerke/Nakkholmsteinen

  59° 53' 34.80" N
  Sjømerke/Hukskjæra 

  59° 53' 40.10" N 

  10° 45' 43.20" Ø 
  10° 44' 07.30" Ø

   

  10° 43' 31.10" Ø 
  10° 42' 49.30" Ø
  10° 42' 25.20" Ø 

  10° 41' 51.30" Ø 

   

  10° 41' 46.40" Ø
  10° 41' 27.90" Ø 
  10° 41' 05.00" Ø 

   

  10° 40' 40.10" Ø 

  10° 40' 39.30" Ø 

  59° 52.780' N
  59° 53.017' N 

   

  59° 52.833' N
  59° 52.752' N
  59° 52.775' N 

  59° 53.107' N 

   

  59° 53.189' N
  59° 53.290' N
  59° 53.365' N 

   

  59° 53.580' N 

  59° 53.668' N 

  10° 45.719' Ø
  10° 44.122' Ø  10° 43.518' Ø
  10° 42.821' Ø
  10° 42.420' Ø

  10° 41.855' Ø

   

  10° 41.773' Ø
  10° 41.465' Ø
  10° 41.083' Ø

   

  10° 40.668' Ø

  10° 40.655' Ø

         

  Mellom det tredje og det fjerde, mellom det syvende og det åttende samt mellom det siste og det første punktet følger grensen sjølinjen.

   

   

  Stabsete/Svetlingene i Egersund kommune

  58° 24' 07.20" N
  58° 24' 16.20'' N
  58° 24' 16.20'' N 
  58° 23' 34.80" N
  58° 23' 06.00" N
  58° 23' 42.00" N 

  5° 57' 43.20" Ø  
  5° 58' 29.40'' Ø
  5° 59' 34.80'' Ø
  5° 59' 41.40" Ø  
  5° 59' 27.00" Ø
  5° 57' 43.80" Ø

  58° 24.120’ N
  58° 24.270’ N
  58° 24.270’ N 
  58° 23.580’ N
  58° 23.100’ N
  58° 23.700’ N 

  5° 57.720’ Ø
  5° 58.490’ Ø
  5° 59.580’ Ø
  5° 59.690’ Ø
  5° 59.450’ Ø
  5° 57.730’ Ø
   

     

  Gåsøya i Bærum kommune

  59° 51' 23,22" N

  10° 33' 34,98" Ø

  59° 51,387' N

  010° 33,583' Ø

  59° 51' 24,88" N

  10° 33' 39,28" Ø

  59° 51,415' N

  010° 33,655' Ø

  59° 51' 28,84" N

  10° 33' 44,60" Ø

  59° 51,481' N

  010° 33,743' Ø

  59° 51' 30,81" N

  10° 33' 52,96" Ø

  59° 51,513' N

  010° 33,883' Ø

  59° 51' 49,75" N

  10° 35' 12,05" Ø

  59° 51,829' N

  010° 35,201' Ø

  59° 51' 43,96" N

  10° 35' 12,49" Ø

  59° 51,733' N

  010° 35,208' Ø

  59° 50' 35,56" N

  10° 36' 39,96" Ø

  59° 50,593' N

  010° 36,666' Ø

  59° 50' 08,88" N

  10° 35' 03,56" Ø

  59° 50,148' N

  010° 35,059' Ø

  59° 50' 51,46" N

  10° 33' 48,32" Ø

  59° 50,858' N

  010° 33,805' Ø

  Mellom det fjerde og det femte punktet følger grensen sjølinjen.

  Indre Larviksfjorden

  59° 01' 58,46" N

  10° 01' 32,50" Ø

  59° 01,974' N

  10° 01,542' Ø

  59° 02' 15,04" N

  10° 02' 17,88" Ø

  59° 02,251' N

  10° 02,298' Ø

  Mellom punktene følger grensen sjølinjen.

  Malmøya i Larvik kommune

  59° 00' 39,74" N

  10° 06' 28,16" Ø

  59° 00.662' N

   10° 06,469' Ø

  59° 00' 00,65" N

  10° 06' 58,00" Ø

  59° 00.011' N

   10° 06,967' Ø

  58° 59' 59,67" N

  10° 05' 20,30" Ø

  58° 59.995' N

   10° 05,338' Ø

  59° 00' 36,08" N

  10° 04' 57,67" Ø

  59° 00.601' N

   10° 04,961' Ø

  59° 00' 39,00" N

  10° 05' 11,34" Ø

  59° 00.650' N

   10° 05,189' Ø

  Mellom det første og det siste punktet følger grensen sjølinjen.

  Hetta i Larvik kommune

  58° 58' 46,09" N

  10° 11' 19,71" Ø

  58° 58,768' N

  10° 11,329' Ø

  58° 58' 56,30" N

  10° 11' 32,28" Ø

  58° 58,938' N

  10° 11,538' Ø

  58° 58' 42,14" N

  10° 12' 56,94" Ø

  58° 58,702' N

  10° 12,950' Ø

  58° 57' 23,24" N

  10° 11' 40,57" Ø

  58° 57,387' N

  10° 11,676' Ø

  58° 57' 21,64" N

  10° 11' 25,21" Ø

  58° 57,361' N

  10° 11,420' Ø

  58° 57' 24,20" N

  10° 11' 11,24" Ø

  58° 57,403' N

  10° 11,187' Ø

  58° 57' 29,84" N

  10° 11' 06,14" Ø

  58° 57,497' N

  10° 11,102' Ø

  Kjørtingen i Larvik kommune

  59° 00' 30,86" N

  09° 46' 17,97" Ø

  59° 00,514' N

  09° 46,299' Ø

  59° 00' 40,57" N

  09° 46' 21,29" Ø

  59° 00,676' N

  09° 46,355' Ø

  59° 00' 43,69" N

  09° 46' 48,72" Ø

  59° 00,728' N

  09° 46,812' Ø

  59° 00' 15,21" N

  09° 46' 36,66" Ø

  59° 00,254' N

  09° 46,611' Ø

  Mellom det første og det siste punktet følger grensen sjølinjen.

  Stavanger og Hundvåg

  58° 59' 59,32" N

  05° 40' 47,51" Ø

  58° 59,989' N

  005° 40,792' Ø

  59° 01' 34,30" N

  05° 46' 29,73" Ø

  59° 01,572' N

  005° 46,496' Ø

  59° 01' 18,27" N

  05° 47' 19,39" Ø

  59° 01,304' N

  005° 47,323' Ø

  58° 59' 35,83" N

  05° 48' 26,44" Ø

  58° 59,597' N

  005° 48,441' Ø

  58° 59' 19,79" N

  05° 48' 15,22" Ø

  58° 59,330' N

  005° 48,254' Ø

  58° 57' 28,66" N

  05° 47' 10,52" Ø

  58° 57,478' N

  005° 47,175' Ø

  58° 56' 44,82" N

  05° 45' 18,40" Ø

  58° 56,747' N

  005° 45,307' Ø

  Mellom det første og det siste punktet, og mellom det fjerde og det femte punktet følger grensen sjølinjen.

  Vignesholmane i Stavanger kommune

  59° 10' 44,13" N

  05° 42' 15,32" Ø

  59° 10,736' N

  005° 42,255' Ø

  59° 10' 34,84" N

  05° 44' 12,57" Ø

  59° 10,581' N

  005° 44,210' Ø

  59° 10' 20,94" N

  05° 45' 29,81" Ø

  59° 10,349' N

  005° 45,497' Ø

  59° 09' 12,76" N

  05° 45' 36,95" Ø

  59° 09,213' N

  005° 45,616' Ø

  59° 09' 01,32" N

  05° 43' 33,72" Ø

  59° 09,022' N

  005° 43,562' Ø

  59° 09' 47,84" N

  05° 42' 51,18" Ø

  59° 09,797' N

  005° 42,853' Ø

  59° 10' 42,70" N

  05° 41' 28,10" Ø

  59° 09,712' N

  005° 41,468' Ø

  59° 10' 32,75" N

  05° 41' 13,04" Ø

  59° 10,546' N

  005° 41,217' Ø

  Mortavika i Stavanger kommune

  59° 08' 04,96" N

  05° 35' 01,82" Ø

  59° 08,083' N

  005° 35,030' Ø

  59° 08' 23,45" N

  05° 34' 58,04" Ø

  59° 08,391' N

  005° 34,967' Ø

  59° 08' 33,26" N

  05° 35' 07,39" Ø

  59° 08,554' N

  005° 35,123' Ø

  59° 08' 51,92" N

  05° 36' 11,93" Ø

  59° 08,865' N

  005° 36,199' Ø

  59° 08' 33,78" N

  05° 38' 42,38" Ø

  59° 08,563' N

  005° 38,706' Ø

  59° 08' 08,32" N

  05° 38' 40,74" Ø

  59° 08.139' N

  005° 38.679' Ø

  Mellom det første og det siste punktet følger grensen sjølinjen.

  § 1a

  Fra og med 7. mai 2024 til og med 31. desember 2024 er det forbudt å fiske med andre redskaper enn håndsnøre, fiskestang, juksa og dorg i områdene avgrenset av følgende posisjoner (jf. kartvedlegg):

  Tvedestrandsfjorden

  58° 35' 26.099" N

  8° 56' 40.621" Ø

  58° 35,435' N

  8° 56,677' Ø

  58° 35' 25.681" N

  8° 56' 41.579" Ø

  58° 35,428' N

  8° 56,693' Ø

  58° 35' 44.099" N

  8° 58' 5.459" Ø

  58° 35,735' N

  8° 58,091' Ø

  58° 35' 27.960" N

  8° 58' 28.261" Ø

  58° 35,466' N

  8° 58,471' Ø

  Mellom det første og fjerde punktet samt mellom det andre og tredje punktet følger grensen sjølinjen.

  Askerøya i Tvedestrand kommune

  58° 37' 21.660" N

  9° 07' 21.420" Ø

  58° 37,361' N

  9° 07,357' Ø

  58° 37' 05.040" N

  9° 07' 45.720" Ø

  58° 37,084' N

  9° 07,762' Ø

  58° 36' 05.880" N

  9° 09' 10.620" Ø

  58° 36,098' N

  9° 09,177' Ø

  58° 35' 29.520" N

  9° 08' 08.640" Ø

  58° 35,492' N

  9° 08,144' Ø

  58° 36' 38.880" N

  9° 05' 59.640" Ø

  58° 36,648' N

  9° 05,994' Ø

  58° 36' 47.700" N

  9° 05' 43.140" Ø

  58° 36,795' N

  9° 05,719' Ø

  58° 36' 51.480" N

  9° 05' 55.920" Ø

  58° 36,858' N

  9° 05,932' Ø

  58° 36' 52.320" N

  9° 05' 57.240" Ø

  58° 36,872' N

  9° 05,954' Ø

  58° 37' 10.560" N

  9° 07' 06.780" Ø

  58° 37,176' N

  9° 07,113' Ø

  58° 37' 14.100" N

  9° 07' 08.700" Ø

  58° 37,235' N

  9° 07,145' Ø

       
  § 2

  Det er forbudt å fiske med teiner og ruser langs hele sjølinjen ned til 50 meters dyp regnet fra laveste vannstand i områdene mellom følgende posisjoner (jf. kartvedlegg):

  Granvin herad

  Grense mot Kvam

  Grense mot Ullensvang

  Grader, minutter og desimalsekunder

  60° 26' 45,794" N

  6° 29' 42,356" Ø

  Grader og desimalminutter

  60° 26,763’ N

  6° 29,706’ Ø

  Grader, minutter og desimalsekunder

  60° 28' 5,782" N

  6° 38' 9,84" Ø

  Grader og desimalminutter

  60° 28,096’ N

  6° 38,164’ Ø

      

   

  Ulvik herad

  Grense mot Ullensvang

  Grense mot Eidfjord

  Grader, minutter og desimalsekunder

  60° 28' 37,531" N

  6° 47' 40,057" Ø

  Grader og desimalminutter

  60° 28,626’ N

  6° 47,668’ Ø

  Grader, minutter og desimalsekunder

  60° 29' 31,412" N

  6° 55' 34,376" Ø

  Grader og desimalminutter

  60° 29,524’ N

  6° 55,573’ Ø

      

   

  Eidfjord kommune

  Brimnes ferjekai

  Grense mot Ullensvang

  Grader, minutter og desimalsekunder

  60° 28' 17,311" N

  6° 54' 30,007" Ø

  Grader og desimalminutter

  60° 28,286’ N

  6° 54,500’ Ø

  Grader, minutter og desimalsekunder

  60° 28' 27,609" N

  6° 51' 2,021" Ø

  Grader og desimalminutter

  60° 28,460’ N

  6° 51,034’ Ø

      

  Ologselva

  Grense mot Ulvik

  Grader, minutter og desimalsekunder

  60°30' 11,475" N

  6° 58' 58,865" Ø

  Grader og desimalminutter

  60° 30,191’ N

  6° 58,981’ Ø

  Grader, minutter og desimalsekunder

  60° 29' 31,412" N

  6° 55' 34,376" Ø

  Grader og desimalminutter

  60° 29,524’ N

  6° 55,573’ Ø

      

   

  Ullensvang herad

  Nornes

  Aksnes

  Grader, minutter og desimalsekunder

  60° 12' 15,065" N

  6° 34' 4,812" Ø

  Grader og desimalminutter

  60° 12,251’ N

  6° 34,080’ Ø

  Grader minutter og desimalsekunder

  60° 13' 30,808" N

  6° 34' 17,646" Ø

  Grader og desimalminutter

  60° 13,513’ N

  6° 34,294’ Ø

      

  Djupevik

  Klokkargarden

  Grader, minutter og desimalsekunder

  60° 17' 20,655" N

  6° 37' 43,334" Ø

  Grader og desimalminutter

  60° 17,344’ N

  6° 37,722’ Ø

  Grader, minutter og desimalsekunder

  60° 18' 54,433" N

  6° 39' 9,158" Ø

  Grader og desimalminutter

  60° 18,907’ N

  6° 39,153’ Ø

      

  Kyrkjenes

  Hestagilet

  Grader, minutter og desimalsekunder

  60° 23' 57,357" N

  6° 42' 49,211" Ø

  Grader og desimalminutter

  60°23,956' N

  6° 42,820' Ø

  Grader minutter og desimalsekunder

  60° 24' 42,276" N

  6° 44' 21,379" Ø

  Grader og desimalminutter

  60° 24,705’ N

  6° 44,356’ Ø

      

  Utne ferjekai

  Steinkrossen

  Grader, minutter og desimalsekunder

  60° 25' 27,878" N

  6° 37' 15,758" Ø

  Grader og desimalminutter

  60° 25,465’ N

  6° 37,263’ Ø

  Grader, minutter og desimalsekunder

  60° 26' 9,554" N

  6° 33' 34,258" Ø

  Grader og desimalminutter

  60° 26,159’ N

  6° 33,571’ Ø

      

  Ulgenes

  Porsvik

  Grader, minutter og desimalsekunder

  60° 25' 51,712" N

  6° 41' 28,018" Ø

  Grader og desimalminutter

  60° 25,862’ N

  6° 41,467’ Ø

  Grader, minutter og desimalsekunder

  60° 26' 5,738" N

  6° 42' 10,78" Ø

  Grader og desimalminutter

  60° 26,096’ N

  6° 42,180’ Ø

      

  § 3

  Det er forbudt å fiske med andre redskaper enn håndsnøre, fiskestang, juksa, dorg eller snurpenot langs hele sjølinjen ned til 50 meters dyp regnet fra laveste vannstand i områdene mellom følgende posisjoner angitt i grader og desimalminutter (jf. kartvedlegg): 

  Høyanger kommune

  Strandselvi

  Instevik (Ytste Vikeelva)

  61° 07.731' N

  5° 56.772’ Ø

  61° 07.509' N

  5° 59.634 Ø

  Norevik vest

  Norevik aust

  61° 09.996' N

  5° 45.330' Ø

  61° 09.751' N

  5° 46.394' Ø

   

  Balestrand kommune

  Kongsnes

  Kvist

  61° 09.899' N

  6° 12.252' Ø

  61° 09.469' N

  6° 13.407' Ø

  Målsnes

  Kallestad

  61° 08.175’ N

  6° 31.702' Ø

  61° 08.872' N

  6° 32.544' Ø

   

  Leikanger og Balestrand kommuner

  Kjerringelvi (Balestrand kommune)

  Kvinnafossen

  61° 14,059' N

  6° 35.249' Ø

  61° 12.477' N

  6° 38.901' Ø

  Grindselvi

  Fosshagaelvi

  61° 10.925' N

  6° 44.668' Ø

  61° 10.905' N

  6° 45.729' Ø

   

  Sogndal kommune

  Kommunegrense Leikanger

  Fiksnes

  61° 10.476' N

  6° 53.227' Ø

  61° 09.673' N

  6° 54.802' Ø

  Mannheller

  Skarduri

  61° 09.616' N

  7° 20.199' Ø

  61° 10.301' N

  7° 22.383' Ø

   

  Lærdal kommune

  Reinsåna

  Ferjekaia på Revsnes

  61° 07.878' N

  7° 17.746' Ø

  61° 08.823' N

  7° 14.752' Ø

  Buelvi i Buene

  Luftspennet over Aurlandsfjorden v/ Knubben

  61° 04.675' N

  7° 02.466' Ø

  61° 04.148' N

  7° 02.344' Ø

   

  Vik kommune

  Inste Trettetunga

  Straumsneset

  61° 06.061' N

  6° 52.435' Ø

  61° 07.677' N

  6° 52.509' Ø

  Bergjuv

  Steinagildet

  61° 09.053' N

  6° 41.922' Ø

  61° 09.368' N

  6° 40.980’ Ø

  Limmesand (ved molo)

  Eitrelvi - område Eitreneset

  61° 04.893' N

  6° 27.754' Ø

  61° 03.975' N

  6° 26.089' Ø

  Midtlielvi (ved Hanekam)

  Gjelaneset – Gila (Stavedalsbukta)

  61° 06.046' N

  6° 15.907' Ø

  61° 06.063' N

  6° 12.854' Ø

  § 4 

  Det er forbudt å fiske med hummerteiner langs hele sjølinjen ned til 50 meters dyp regnet fra laveste vannstand i områdene avgrenset av følgende posisjoner angitt i grader og desimalminutter (jf. kartvedlegg):

  Aurlandsfjorden

  Luftspenn Dyrastadneset i Vik kommune

  Luftspenn Knubben i Lærdal kommune

  61° 03.965' N

  7° 00.450’ Ø

  61° 04.148'N

  7° 02.344’ Ø

      

  Sogndalsfjorden

  Nordnes lykt

  Hagastrondi

  61° 09.446' N

  6° 59.758' Ø

  61° 09.329' N

  7° 00.202' Ø

      

  Lustrafjorden

  Kvarvnes lykt v/kommunegrense Årdal

  Ombandsneset v/ kommunegrense Sogndal

  61° 12.418' N

  7° 23.601' Ø

  61° 10.947' N

  7° 23.728' Ø

      

  All fangst av hummer i fredningsområdet skal straks settes tilbake i sjøen på fangststedet.

  § 5

  Fiskeridirektoratet kan fastsette nye fredningsområder, forlenge gyldigheten av dem, endre grenser, oppheve fredningsområder og endre restriksjonene som gjelder i dem.

  § 6 Straff

  Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskrift, straffes etter lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) §§ 61, 64 og 65. På samme måte straffes medvirkning og forsøk.

  § 7 Ikrafttredelse

  Denne forskrift trer i kraft straks.

  -------------

  VFHN/EW

   Vedlegg: