J-52-2023: Forskrift om opphevelse av forskrift om bruk av ferdskriver for elektronisk overvåking av fangst av hval

Erstatter: J-28-2013

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 23.03.2023

Forskrift om opphevelse av forskrift om bruk av ferdskriver for elektronisk overvåking av fangst av hval

Innholdsfortegnelse:

  Hjemmel: Fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet 23. mars 2023 med hjemmel i lov i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 34 og § 43.

  I

  Forskrift 14. mars 2007 nr. 297 om bruk av ferdskriver for elektronisk ovevåking av hval oppheves.

  II

  Forskriften trer i kraft straks.

  -----------------

  GL/EW