J-42-2021: Forskrift om midlertidig unntak fra påbud om bruk av sorteringsrist i fisket etter reker i Karmsundet og ved Røvær, Rogaland

Gyldig fra: 09.02.2021

Gyldig til: 09.03.2021

Forskrift om midlertidig unntak fra påbud om bruk av sorteringsrist i fisket etter reker i Karmsundet og ved Røvær, Rogaland

Innholdsfortegnelse:

  Fastsatt av Fiskeridirektoratet 9. februar 2021 med hjemmel i forskrift 26. november 2012 nr. 1104 om utforming og innmontering av sorteringsrist i reketrål § 2, jf. lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar § 16.

  § 1

  Det gjøres unntak fra påbudet om bruk av sorteringsrist ved fiske med reketrål i et område i Karmsundet og ved Røvær, Rogaland, avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

  1. Karmsundet
  1. 59°8´26.8"N      05°17´34.8"Ø
  2. 59°8´22.8"N      05°23´36.3"Ø
  3. 59°18´1.5"N      05°18´28.0"Ø
  4. 59°17´6.6"N      05°24´43.7"Ø
   Herfra tilbake til posisjon nr. 1.

  1. Ved Røvær
  1. 59°26,0´N                     05°08,0´Ø
  2. 59°28,0´N                     05°01,0´Ø
  3. 59°29,8´N                     05°07,0´Ø
  4. 59°31,0´N                     05°07,5´Ø
  5. 59°30,58´N                   05°09,0´Ø
  6. 59°28,3´N                     05°09,0´Ø
  7. 59°26,6´N                     05°09,6´Ø
   Herfra tilbake til posisjon nr. 1.

  § 2

  Forskriften trer i kraft 9. februar 2021 og gjelder til og med 9. mars 2021.

  ------------

  AH/EW