J-35-2022: Forskrift om bevaringssoner i Tvedestrand kommunes sjøområder

Erstatter: J-44-2018

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 21.02.2022

Gyldig til: 31.12.2023

Forskrift om bevaringssoner i Tvedestrand kommunes sjøområder

Innholdsfortegnelse:

  Fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet 21. februar 2022 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) §§ 16 og 22.

  § 1. Indre Oksefjord bevaringssone

  Det er forbudt å fiske med andre redskaper enn håndsnøre, fiskestang, juksa eller dorg i sjøområdet innenfor en rett linje mellom følgende posisjoner (jf. kartvedlegg):

  1. Epleviktangen N 58° 36,924′ Ø 8° 56,898′
  2. Bjørnvikhalsen N 58° 36,821′ Ø 8° 56,360′.

  § 2. Furøya forbudssone

  Det er forbudt å fiske eller på annen måte høste levende marine ressurser i sjøområdet avgrenset av:

  En rett linje mellom følgende posisjoner (jf. kartvedlegg):

  1. Epleviktangen N 58° 36,924′ Ø 8° 56,898′
  2. Bjørnvikhalsen N 58° 36,821′ Ø 8° 56,360′

  og en rett linje mellom følgende posisjoner (jf. kartvedlegg):

  1. Høyviksundet vest N 58° 35,435′ Ø 8° 56,677′
  2. Høyviksundet øst N 58° 35,428′ Ø 8° 56,693′

  og rette linjer mellom følgende posisjoner (jf. kartvedlegg):

  1. Holmen nord N 58° 35,642′ Ø 8° 57,019′
  2. Store Furuholmen vest N 58° 35,835′ Ø 8° 57,046′
  3. Store Furuholmen øst N 58° 35,883′ Ø 8° 57,155′
  4. Furøya vest N 58° 35,880′ Ø 8° 57,187′

  og grense land/sjø nordover langs Furøya og over til Hestøya frem til posisjon Hestøya nord N 58° 36,140′ Ø 8° 57,623′ samt rett linje mellom følgende posisjoner (jf. kartvedlegg):

  1. Hestøya nord N 58° 36,140′ Ø 8° 57,680′
  2. Furøysund nord N 58° 36,165′ Ø 8° 57,647′.

  Det er tillatt å fiske strandkrabbe. Krokredskap er ikke tillatt ved slikt fiske.

  § 3. Sagesund bevaringssone

  Det er forbudt å fiske med andre redskaper enn håndsnøre, fiskestang, juksa eller dorg i sjøområdet innenfor en rett linje mellom følgende posisjoner (jf. kartvedlegg):

  1. Hestøya nord N 58° 36,140′ Ø 8° 57,680′
  2. Furøysund nord N 58° 36,165′ Ø 8° 57,647′

  og rette linjer mellom følgende posisjoner (jf. kartvedlegg):

  1. Holmen nord N 58° 35,642′ Ø 8° 57,019′
  2. Store Furuholmen vest N 58° 35,835′ Ø 8° 57,046′
  3. Store Furuholmen øst N 58° 35,883′ Ø 8° 57,155′

  samt rett linje mellom følgende posisjoner (jf. kartvedlegg):

  1. Nuen N 58° 35,735′ Ø 8° 58,091′
  2. Saltnestangen N 58° 35,466′ Ø 8° 58,471′.

  § 4. Kvadstadkilen bevaringssone

  Det er forbudt å høste flatøsters (Ostrea edulis L) i sjøområdet innenfor en rett linje mellom følgende posisjoner (jf. kartvedlegg):

  1. Høyviksundet vest N 58° 35,435′ Ø 8° 56,677′
  2. Høyviksundet øst N 58° 35,428′ Ø 8° 56,693′.

  Forbudet omfatter ikke høsting av stillehavsøsters (Crassostrea gigas).

  § 5. Ytre skjærgård bevaringssone

  Det er forbudt å fiske med andre redskaper enn håndsnøre, fiskestang, juksa eller dorg i sjøområdet innenfor rette linjer mellom følgende posisjoner (jf. kartvedlegg):

  1. N 58° 37,361′ Ø 9° 07,357′
  2. N 58° 37,084′ Ø 9° 07,762′ (mellompunkt)
  3. N 58° 36,098′ Ø 9° 09,177′
  4. N 58° 35,492′ Ø 9° 08,144′
  5. N 58° 36,648′ Ø 9° 05,994′ (mellompunkt)
  6. N 58° 36,795′ Ø 9° 05,719′
  7. N 58° 36,858′ Ø 9° 05,932′
  8. N 58° 36,872′ Ø 9° 05,954′
  9. N 58° 37,176′ Ø 9° 07,113′
  10. N 58° 37,235′ Ø 9° 07,145′.

  § 6. Straff og inndragning

  Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskrift straffes i henhold til lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) kapittel 11 og 12.

  § 7. Ikrafttredelse og opphevelse

  Denne forskrift trer i kraft 21. februar 2022 og gjelder til og med 31.desember 2023.

  -----------------------------

   GB/EW

  Vedlegg: