J-34-2024: Forskrift oppheving av forskrift om forbud mot å fiske reker i NAFO-området i 2021

Gyldig fra: 06.03.2024

Forskrift oppheving av forskrift om forbud mot å fiske reker i NAFO-området i 2021

Innholdsfortegnelse:

  Fastsatt av Fiskeridirektoratet 6. mars 2024 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) §16 og delegeringsvedtak 16. oktober 2001 nr. 4686

  I

  Forskrift 21. desember 2020 nr. 3047 om forbud mot å fiske reker i NAFO-området i 2021 oppheves.

  II

  Forskriften trer i kraft straks.

  ---------------------------

  HØ/EW