J-29-2023: Forskrift om midlertidig åpning av et område i Vestfjorden for fiske med fartøy under 15 meter i 2023

Gyldig fra: 01.03.2023

Gyldig til: 30.04.2023

Forskrift om midlertidig åpning av et område i Vestfjorden for fiske med fartøy under 15 meter i 2023

Innholdsfortegnelse:

  Fastsatt av Fiskeridirektoratet 1. mars 2023 med hjemmel i forskrift 21. desember 2022 nr. 2523 om regulering av fisket etter torsk, hyse og sei nord for 62° N i 2023 § 32, jf. lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 16.

  § 1 Midlertidig åpning

  Det særskilt vernede området i Vestfjorden ved Henningsvær, jf. vedlegg nr. 4 til forskrift 23. desember 2021 nr. 3910 om gjennomføring av høsting av viltlevende marine ressurser, som er stengt for alt fiske unntatt fiske med fartøy under 11 meter største lengde og fiske med håndsnøre og fiskestang, åpnes i tillegg for fiske med fartøy fra og med 11 og under 15 meter største lengde som fisker med konvensjonelle redskaper unntatt snurrevad.

  § 2 Ikrafttredelse

  Denne forskrift trer i kraft straks og gjelder til og med 30. april 2023.

  -----------------------

  TO/EW

  Vil du hjelpe oss å forbedre formidlingen av data?

  Det tar et par minutter, og kommer deg og andre til gode seinere.

  Gå til undersøkelsen