J-243-2022: Forskrift om midlertidig åpning for fiske etter norsk vårgytende sild med not innenfor fjordlinjene i Kvænangen og Reisafjorden i Troms og Finnmark fylke

Gyldig fra: 18.11.2022

Gyldig til: 31.03.2023

Forskrift om midlertidig åpning for fiske etter norsk vårgytende sild med not innenfor fjordlinjene i Kvænangen og Reisafjorden i Troms og Finnmark fylke

Innholdsfortegnelse:

  Fastsatt av Fiskeridirektoratet den 18. november 2022 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 16 og forskrift 23. desember 2021 nr 3910 om gjennomføring av høsting av viltlevende marine ressurser (høstingsforskriften) § 31.

  § 1

  Uten hinder av forbudet i forskrift om gjennomføring av høsting av viltlevende marine ressurser § 31, er det tillatt for fartøy som har adgang til å delta i kystfartøygruppen å fiske norsk vårgytende sild med not innenfor fjordlinjene i Kvænangen og Reisafjorden avgrenset mot vest av en rett linje mellom følgende posisjoner:

  1. N 69°59,72’ Ø 021°04,23’
  2. N 69°57,59’ Ø 021°04,15’

  § 2

  Forskriften trer i kraft straks og gjelder til og med 31. mars 2023.

  ---------------

  NWA/EW