J-237-2022: Forskrift om midlertidig åpning for fiske etter norsk vårgytende sild med not innenfor fjordlinjene i Lyngenfjorden

Gyldig fra: 09.11.2022

Gyldig til: 31.03.2023

Forskrift om midlertidig åpning for fiske etter norsk vårgytende sild med not innenfor fjordlinjene i Lyngenfjorden

Innholdsfortegnelse:

  Fastsatt av Fiskeridirektoratet den 9. november 2022 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 16 og forskrift 23. desember 2021 nr 3910 om gjennomføring av høsting av viltlevende marine ressurser (høstingsforskriften) § 31.

  § 1

  Uten hinder av forbudet i forskrift om gjennomføring av høsting av viltlevende marine ressurser § 31, er det tillatt for fartøy som har adgang til å delta i kystfartøygruppen å fiske norsk vårgytende sild med not innenfor fjordlinjene i Lyngenfjorden avgrenset mot øst og sør av rette linjer mellom følgende posisjoner:

  Linjer mot øst:

  1. N 70°02,3’ E020°47,3’
  2. N 69°59,6’ E020°37,2’
  3. N 69°53,5’ E020°33,0’  

  Linje mot sør:

  1. N 69°50,0’ E020°31,0’
  2. N 69°50,0’ E020°21,4’

  § 2

  Forskriften trer i kraft straks og gjelder til og med 31. mars 2023.

  -----------

  NWA/EW