J-234-2022: Forskrift om registrering som kjøper av fangst