J-231-2022: Forskrift om forbud mot fiske i gytefelt for torsk