J-226-2020: Forskrift om regulering av fisket etter dyphavsarter i NEAFC reguleringsområde i 2021