J-191-2023: Forskrift om stenging av et område i fiskevernsonen ved Svalbard for fiske med line

Erstatter: J-252-2008

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 17.11.2023

Forskrift om stenging av et område i fiskevernsonen ved Svalbard for fiske med line

Innholdsfortegnelse:

  Fastsatt av Fiskeridirektoratet 17. november 2023 med hjemmel i lov 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone § 4, forskrift 3. juni 1977 nr. 6 om fiskevernsonen ved Svalbard § 3 og delegeringsvedtak 1. september 1999 nr. 1001.

  § 1

  Det er forbudt å fiske med line i et område på Vestbakken Sørvestsnaget ved Bjørnøya, avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

  1. Nord 74 grader 20,0 minutter. Øst 016 grader 15,0 minutter.
  2. Nord 74 grader 40,0 minutter. Øst 016 grader 13,0 minutter.
  3. Nord 74 grader 40,0 minutter. Øst 017 grader 17,1 minutter.
  4. Nord 74 grader 20,0 minutter. Øst 017 grader 17,1 minutter.
   Herfra videre til posisjon 1.

  § 2

  Forskriften trer i kraft straks.

  ---------------------

   

  Fiskeridirektoratets kart: https://kart.fiskeridir.no

  Reguleringer er også videresendt til BarentsWatch FiskInfo FiskInfo | FiskInfo - BarentsWatch