Vi bruker informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på fiskeridir.no for å forstå hvordan besøkende bruker nettsiden, slik at vi kan forbedre tjenestene våre. Du kan hele tiden endre samtykket ditt her.

J-198-2020: Forskrift om rapportering av fangster fra turistfiskevirksomheter

Erstatter: J-269-2017

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 01.01.2021

Forskrift om endring av forskrift om rapportering av fangster fra turistfiskevirksomheter

Innholdsfortegnelse:

  Fastsatt av Fiskeridirektoratet 15. desember 2020 med hjemmel i forskrift 5. juli 2017 nr. 1141 om turistfiskevirksomheter § 3, jf. lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) §§ 22 og 59.

  I

  I forskrift 20. desember 2017 nr. 2445 om rapportering av fangster fra turistfiskevirksomheter gjøres følgende endringer:

  § 1 (endret) skal lyde:

  § 1  Arter som er omfattet av rapporteringsplikten

  Virksomheter som er registrert i Fiskeridirektoratets register over turistfiskevirksomheter skal rapportere til Fiskeridirektoratet om kundenes fangster av følgende arter:

  1. Torsk
  2. Kveite
  3. Sei
  4. Uer
  5. Steinbit

  § 2 (endret) skal lyde:

  § 2  Fangstrapporteringens innhold

  Fangstene skal rapporteres  som antall fisk per art, per fartøy og per fisketur fordelt på fangstdato. Rapporteringen skal inkludere fisk som er fanget men som ikke tas med til land. Også fisketurer uten fangst av de nevnte arter skal rapporteres (nullfangst).

  Det skal fremgå av rapporten hvilken virksomhet som rapporterer.

  § 3 (ny) skal lyde:

  § 3 Metode for fangstrapportering

  Fangstrapportene skal oversendes som maskinlesbare data. Fra og med 1. januar 2022 skal fangstrapportering skje ved bruk av digitale systemer som er godkjent av Fiskeridirektoratet.

  Tidligere § 3 blir ny § 4.

  II

  Forskriften trer i kraft 1. januar 2021.

  Forskriften lyder etter dette

  -----------

  Forskrift om rapportering av fangster fra turistfiskevirksomheter

  Fastsatt av Fiskeridirektoratet 20. desember 2017 med hjemmel i forskrift 5. juli 2017 nr. 1141 om turistfiskevirksomheter § 3, jf. lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) §§ 22 og 59.

  § 1 Arter som er omfattet av rapporteringsplikten

  Virksomheter som er registrert i Fiskeridirektoratets register over turistfiskevirksomheter skal rapportere til Fiskeridirektoratet om kundenes fangster av følgende arter:

  1.         Torsk

  2.         Kveite

  3.         Sei

  4.         Uer

  5.         Steinbit

  § 2 Fangstrapporteringens innhold

  Fangstene skal rapporteres  som antall fisk per art, per fartøy og per fisketur fordelt på fangstdato. Rapporteringen skal inkludere fisk som er fanget men som ikke tas med til land. Også fisketurer uten fangst av de nevnte arter skal rapporteres (nullfangst).

  Det skal fremgå av rapporten hvilken virksomhet som rapporterer.

  § 3 Metode for fangstrapportering

  Fangstrapportene skal oversendes som maskinlesbare data. Fra og med 1. januar 2022 skal fangstrapportering skje ved bruk av digitale systemer som er godkjent av Fiskeridirektoratet.

  § 4 Ikrafttredelse

  Forskriften trer i kraft 1. januar 2018.

  ----------------

  KBU/EW