J-193-2023: Forskrift om midlertidig åpning for fiske etter norsk vårgytende sild med not innenfor fjordlinjene i Kvænangen og Reisafjorden i Troms og Finnmark fylke

Erstatter: J-188-2023

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 16.11.2023

Gyldig til: 31.03.2024

Forskrift om endring av forskrift om midlertidig åpning for fiske etter norsk vårgytende sild med not innenfor fjordlinjene i Kvænangen og Reisafjorden i Troms og Finnmark fylke

Innholdsfortegnelse:

  Fastsatt av Fiskeridirektoratet den 16. november 2023 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 16 og forskrift 23. desember 2021 nr 3910 om gjennomføring av høsting av viltlevende marine ressurser (høstingsforskriften) § 31. 

  I

  I forskrift 5. november 2023 nr.1820 om midlertidig åpning for fiske etter norsk vårgytende sild med not innenfor fjordlinjene i Kvænangen og Reisafjorden i Troms og Finnmark fylke gjøres følgende endring:

  § 1 (endret) skal lyde:

  § 1

  Uten hinder av forbudet i forskrift om gjennomføring av høsting av viltlevende marine ressurser § 31, er det tillatt for fartøy som har adgang til å delta i kystfartøygruppen og ringnotgruppen å fiske norsk vårgytende sild med not innenfor fjordlinjene i Kvænangen og Reisafjorden avgrenset mot vest av rette linjer trukket mellom følgende posisjoner:

  1. N 70°05,9’ E020°55,7’ - Nova
  2. N 70°03,7’ E020°59,8’ - Engenes
  3. N 70°00,0’ E021°04,1’ - Taskebyneset
  4. N 69°57,5’ E021°04,1’ - Maurneset

  II

  Forskriften trer i kraft straks.

  Forskriften lyder etter dette:

  -------------------

  Forskrift om midlertidig åpning for fiske etter norsk vårgytende sild med not innenfor fjordlinjene i Kvænangen og Reisafjorden i Troms og Finnmark fylke

  Fastsatt av Fiskeridirektoratet den 5. november 2023 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 16 og forskrift 23. desember 2021 nr 3910 om gjennomføring av høsting av viltlevende marine ressurser (høstingsforskriften) § 31. 

  § 1

  Uten hinder av forbudet i forskrift om gjennomføring av høsting av viltlevende marine ressurser § 31, er det tillatt for fartøy som har adgang til å delta i kystfartøygruppen og ringnotgruppen å fiske norsk vårgytende sild med not innenfor fjordlinjene i Kvænangen og Reisafjorden avgrenset mot vest av rette linjer trukket mellom følgende posisjoner:

  1. N 70°05,9’ E020°55,7’ - Nova
  2. N 70°03,7’ E020°59,8’ - Engenes
  3. N 70°00,0’ E021°04,1’ - Taskebyneset
  4. N 69°57,5’ E021°04,1’ - Maurneset

  § 2

  Forskriften trer i kraft straks og gjelder til og med 31. mars 2024

  -----------------

  NWA/EW