J-192-2023: Forskrift om stenging av et område i fiskevernsonen ved Svalbard for fiske med torsketrål

Erstatter: J-142-2020

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 17.11.2023

Forskrift om stenging av et område i fiskevernsonen ved Svalbard for fiske med torsketrål

Innholdsfortegnelse:

  Fastsatt av Fiskeridirektoratet 17. november 2023 med hjemmel i lov 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone § 4, forskrift 3. juni 1977 nr. 6 om fiskevernsone ved Svalbard § 3 og delegeringsvedtak 1. september 1999 nr. 1001.

  § 1

  Det er forbudt å fiske med torsketrål i et område på Vestbakken Sørvestsnaget ved Bjørnøya, avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

  1. Nord 74 grader 07,0 minutter. Øst 017 grader 00,4 minutter.
  2. Nord 74 grader 30,0 minutter. Øst 016 grader 15,0 minutter.
  3. Nord 74 grader 35,0 minutter. Øst 017 grader 25,0 minutter.
  4. Nord 74 grader 10,0 minutter. Øst 018 grader 18,0 minutter.
   Herfra videre til posisjon 1.

  § 2

  Forskriften trer i kraft straks.

  -------------------

  Fiskeridirektoratets kart: https://kart.fiskeridir.no

  Reguleringer er også videresendt til BarentsWatch FiskInfo FiskInfo | FiskInfo - BarentsWatch