J-189-2023: Forskrift om midlertidig åpning for fiske etter norsk vårgytende sild med not innenfor fjordlinjene mellom Hasvik og Andsnes i Troms og Finnmark fylke

Gyldig fra: 15.11.2023

Gyldig til: 31.03.2024

Forskrift om midlertidig åpning for fiske etter norsk vårgytende sild med not innenfor fjordlinjene mellom Hasvik og Andsnes i Troms og Finnmark fylke

Innholdsfortegnelse:

  Fastsatt av Fiskeridirektoratet den 15. november 2023 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 16 og forskrift 23. desember 2021 nr. 3910 om gjennomføring av høsting av viltlevende marine ressurser (høstingsforskriften) § 31. 

  § 1

  Uten hinder av forbudet i forskrift om gjennomføring av høsting av viltlevende marine ressurser § 31, er det tillatt for fartøy som har adgang til å delta i kystfartøygruppen å fiske norsk vårgytende sild med not innenfor fjordlinjene mellom Hasvik og Andsnes. Den midlertidige åpningen avgrenses av følgende linjer:

  1. Øksfjord: Linje mellom Sirineset N 70 13,8 Ø 022 16,00 og Finneset N 70 13,99 Ø 022 20,13
  2. Rognsundet: Linje mellom Stjernodden N 70 14,23 Ø 022 59,45 og Steinnes N 70 16,34 Ø 023 08,83
  3. Rognsundet: Linje mellom Lille Kjerringfjordneset N 70 23,27 Ø 022 37,25 og Nes sørvest om Vassvik N 70 29,3 Ø 022 58,73.
  4. Sørøysundet: Linje mellom Lossen N 70 30,98 Ø 023 05,32 og Nes ved Vatnhamna N 70 31,8 Ø 022 55,98
  5. Vargsundet: Linje mellom Rastabynes N 70 26,26 Ø 023 38,24 og Oldervik N 70 25,28 Ø 023 40,7

  § 2

  Forskriften trer i kraft straks og gjelder til og med 31. mars 2024

  ------------------

  NWA/EW