J-172-2020: Forskrift om oppheving av forskrift om regulering av fiske med snurrevad – stenging av områder på kysten av Troms og Finnmark

Erstatter: J-155-2020

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 02.11.2020

Forskrift om oppheving av forskrift om regulering av fiske med snurrevad – stenging av områder på kysten av Troms og Finnmark

Innholdsfortegnelse:

  Fastsatt av Fiskeridirektoratet 2. november 2020 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar § 16 og forskrift 22. desember 2004 om utøvelse av fisket i sjøen § 47.

  I

  Fiskeridirektoratets forskrift 22.september 2020 om regulering av fiske med snurrevad – stenging av områder på kysten av Troms og Finnmark oppheves.

  II

  Forskriften trer i kraft straks.

  ---------

  HJ/EW