Vi bruker informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på fiskeridir.no for å forstå hvordan besøkende bruker nettsiden, slik at vi kan forbedre tjenestene våre. Du kan hele tiden endre samtykket ditt her.

J-169-2020: Forskrift om oppheving av forskrift om stenging av et område på Gavlfjorden i Nordland for fiske etter norsk vårgytende sild med snurpenot

Erstatter: J-200-2017

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 30.10.2020

Forskrift om oppheving av forskrift om stenging av et område på Gavlfjorden i Nordland for fiske etter norsk vårgytende sild med snurpenot

Innholdsfortegnelse:

  Fastsatt av Fiskeridirektoratet region Nord den 30. oktober 2020 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 16 og forskrift 19. desember 2016 nr. 1713 om regulering av fisket etter norsk vårgytende sild i 2020 § 21.

  I

  Fiskeridirektoratets forskrift av 10. november 2017 nr.1785 om stenging av et område på Gavlfjorden i Nordland for fiske etter norsk vårgytende sild med snurpenot oppheves

  II

  Forskriften trer i kraft straks

  NWA/EW