Vi bruker informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på fiskeridir.no for å forstå hvordan besøkende bruker nettsiden, slik at vi kan forbedre tjenestene våre. Du kan hele tiden endre samtykket ditt her.

J-141-2021: Delegering av kompetanse til Fiskeridirektoratets regionkontor til å tildele spesielle tillatelser til å drive enkelte former for fiske og fangst

Erstatter: J-135-2019

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 16.07.2021

Endring i delegering av kompetanse til Fiskeridirektoratets regionkontor til å tildele spesielle tillatelser til å drive enkelte former for fiske og fangst

Innholdsfortegnelse:

  Fastsatt av Fiskeridirektoratet 16. juli 2021 med hjemmel i forskrift 13. oktober 2006 nr. 1157 om spesielle tillatelser til å drive enkelte former for fiske og fangst (konsesjonsforskriften) § 9-4 annet ledd.

  I

  Delegeringsvedtak av 1. november 2006 nr. 1209 om kompetanse til Fiskeridirektoratets regionkontor til å tildele spesielle tillatelser til å drive enkelte former for fiske og fangst første ledd første nummer 10 (endret) skal lyde:

  10. myndighet etter § 6-1 til å tildele snøkrabbetillatelse utenom

   1. nytildeling av snøkrabbetillatelse og
   2. tildeling av snøkrabbetillatelse som omfattes av konsesjonsforskriften § 6-2 andre ledd, andre og tredje pkt.

  Konsesjonsforskriften § 6-2 andre ledd, andre pkt. omfatter tilfeller hvor fartøyet har begrenset ervervstillatelse for fangst av kongekrabbe og taskekrabbe utenfor kvoteregulert område, og som har fått utvidet ervervstillatelsen til å gjelde snøkrabbe i samme område før utgangen av 2014. § 6-2 andre ledd tredje pkt. gjelder erstatningsfartøy for slikt fartøy eller ny eier har kjøpt slikt fartøy for fortsatt drift.

  II

  Endringene trer i kraft straks.

  Delegeringsvedtaket lyder etter dette:

  ------------

  Kompetanse til Fiskeridirektoratets regionkontor til å tildele spesielle tillatelser til å drive enkelte former for fiske og fangst

  Fastsatt av Fiskeridirektoratet 1. november 2006 med hjemmel i forskrift 13. oktober 2006 nr. 1157 om spesielle tillatelser til å drive enkelte former for fiske og fangst (konsesjonsforskriften) § 9-4 annet ledd.

  Fiskeridirektoratets myndighet til å treffe enkeltvedtak i medhold av konsesjonsforskriften delegeres til Fiskeridirektoratets regionkontor som følger:

  1. myndighet etter § 2-6 til å treffe vedtak om tildeling av pelagisk tråltillatelse
  2. myndighet etter § 2-8 annet ledd til å fastsette konsesjonskapasitet for det enkelte fartøy
  3. myndighet etter § 2-10 til å tildele nordsjøtråltillatelse
  4. myndighet etter § 2-12 annet ledd til å fastsette konsesjonskapasitet for det enkelte fartøy
  5. myndighet etter § 2-14  til å tildele seitråltillatelse
  6. myndighet etter § 2-17  til å tildele avgrenset nordsjøtråltillatelse
  7. myndighet etter § 2-20 til å tildele tillatelse til å fiske norsk vårgytende sild med trål
  8. myndighet etter § 2-21 til å tildele makrelltråltillatelse
  9. myndighet etter § 2-24 til å tildele vassildtråltillatelse
  10. myndighet etter § 6-1 til å tildele snøkrabbetillatelse utenom
  1. nytildeling av snøkrabbetillatelse og
  2. tildeling av snøkrabbetillatelse som omfattes av konsesjonsforskriften § 6-2 andre ledd, andre og tredje pkt.

    Myndighet etter §§ 7-1 til 7-4 delegeres Fiskeridirektoratet region Nordland.

    Myndighet etter §§ 8-1 og 8-2 delegeres Fiskeridirektoratet region Nord.

  II

  Delegeringene trer i kraft straks.

  --------

  HY/MKRB