Vi bruker informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på fiskeridir.no for å forstå hvordan besøkende bruker nettsiden, slik at vi kan forbedre tjenestene våre. Du kan hele tiden endre samtykket ditt her.

J-132-2023: Forskrift om høsting av tare i fylkene Rogaland og Vestland

Gyldig fra: 01.09.2023

Gyldig til: 31.08.2028

Forskrift om høsting av tare i fylkene Rogaland og Vestland

Innholdsfortegnelse:

  Fastsatt av Fiskeridirektoratet 31. august 2023 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) §§ 16 og 36 og kgl. res. 13. juli 1995 nr. 642 om høsting av tang og tare § 5. 

  § 1 Forbud

  Det er forbudt å høste tare med trål eller annen mekanisk redskap i fylkene Rogaland og Vestland med mindre det er åpnet for slik høsting i denne forskriften.

  § 2 Høstefelt

  Fylkene Rogaland og Vestland er inndelt i 238 høstefelt med bredde på 1 nautisk mil der grensen mellom feltene følger hvert hele breddeminutt. 

  Høstefeltene er definert i vedlegg 1 til denne forskriften

  § 3 Åpne felt

  Med de begrensninger som følger av §§ 4 og 5 kan det høstes tare med trål eller annen mekanisk redskap i de tidsrom og på de vilkår som er fastsatt i denne forskrift og forskrift av 13. juli 1995 om høsting av tang og tare; innenfor følgende høstefelt:

  Felt

  Fra dato

  Til dato

  A

  1. september 2023

  31. august 2024

  C

  1. september 2024

  31. august 2025

  E

  1. september 2025

  31. august 2026

  B

  1. september 2026

  31. august 2027

  D

  1. september 2027

  31. august 2028

  § 4 Stengte felt 

  Fra og med 1. september 2023 til og med 31. august 2024 er det forbudt å høste tare i felt 51A (Rogaland) og i feltene 81A, 96A, og 106A (Vestland). I feltene 46A (Rogaland) og 161A (Vestland) er det forbudt å høste tare før 1. mai 2024.

  § 5 Stengte områder

  Det er forbudt å høste tare med trål eller annen mekanisk redskap der verneforskrifter i medhold av annet regelverk setter forbud mot slik tarehøsting. Høsting av tare med trål eller annen mekanisk redskap er også forbudt i referanseområder definert i § 6.

  § 6 Referanseområder

  Det er opprettet referanseområder i følgende områder:

  a.       Sørøyane (Vestland)

  Referanseområdet vil ha følgjande avgrensing - kartreferansar oppgitt i Euref89/WGS84
  N 59º 33,30’ Ø 5º 2,00’ 
  N 59º 33,70’ Ø 5º 9,80’ 
  N 59º 30,81’ Ø 5º 10,00’ 
  N 59º 30,36’ Ø 5º 5,03’ 
  N 59º 31,20’ Ø 5º 2,00’ 

  b.       Nordøyane-Holsenøyane (Vestland)

  Referanseområdet vil ha følgjande avgrensing - kartreferansar oppgitt i Euref89/WGS84
  N 59º 39,60’ Ø 5º 4,00’ 
  N 59º 39,60’ Ø 5º 7,80’ 
  N 59º 37,97’ Ø 5º 7,83’  
  N 59º 36,00’ Ø 5º 5,90’  
  N 59º 36,00’ Ø 5º 4,00’ 

  c.        Olvondo (Vestland)

  Referanseområdet vil ha følgjande avgrensing - kartreferansar oppgitt i  Euref89/WGS84
  N 59º 43,00’ Ø 5º 5,04’ 
  N 59º 43,10’ Ø 5º 6,20’ 
  N 59º 42,60’ Ø 5º 6,30’  
  N 59º 42,50’ Ø 5º 5,20’ 

  d.            Møkster (Vestland)

  Referanseområdet vil ha følgjande avgrensing - kartreferansar oppgitt i
  Euref89/WGS84
  N 60º 3,80’ Ø  4º 59,20’ 
  N 60º 4,90’ Ø  5º 3,30’ 
  N 60º 4,00’ Ø  5º 4,40’ 
  N 60º 2,00’ Ø  4º 59,80’ 

  e.         Stora Kalsøy (Vestland)

  Referanseområdet vil ha følgjande avgrensing - kartreferansar oppgitt i  
  Euref89/WGS84
  N 60º 8,00’ Ø 5º 1,80’
  N 60º 8,00’ Ø 5º 5,70’ 
  N 60º 6,60’ Ø 5º 5,70’ 
  N 60º 6,60’ Ø 5º 1,80’   

  f.            Lyroddane-Boaskjeret (Vestland)

  Referanseområdet vil ha følgjande avgrensing - kartreferansar oppgitt i
  Euref89/WGS84
  N 60º 12,00’ Ø 4º 57,30’ 
  N 60º 12,00’ Ø 4º 58,40’ 
  N 60º 10,20’ Ø 5º 0,80’ 
  N 60º 9,60’ Ø 5º 0,80’ 
  N 60º 9,60’ Ø 4º 59,30’ 
  N 60º 10,40’ Ø 4º 57,30’ 

  g.          Bleikenøvlingen og Høgskjeret (Vestland)

  Referanseområdet vil ha følgjande avgrensing - kartreferansar oppgitt i
  Euref89/WGS84
  N 60º 39,30’ Ø 4º 42,70’ 
  N 60º 39,03’ Ø 4º 46,60’ 
  N 60º 38,50’ Ø 4º 46,80’  
  N 60º 37,60’ Ø 4º 44,80’  
  N 60º 37,60’ Ø 4º 42,70’     

  h.         Innesøyane-Medfjordbåen (Vestland)

  Referanseområdet vil ha følgjande avgrensing - kartreferansar oppgitt i  
  Euref89/WGS84  
  N 60º 51,20’ Ø 4º 37,80’ 
  N 60º 51,20’ Ø 4º 44,50’ 
  N 60º 51,00’ Ø 4º 46,00’ 
  N 60º 50,70’ Ø 4º 46,00’ 
  N 60º 49,00’ Ø 4º 40,00’ 
  N 60º 49,00’ Ø 4º 37,80’ 

  i.         Storesvalene (Vestland) 

  Referanseområdet vil ha følgjande avgrensing - kartreferansar oppgitt i
  Euref89/WGS84
  N 60º 56,64’ Ø 4º 36,09’ 
  N 60º 56,74’ Ø 4º 37,27’
  N 60º 56,34’ Ø 4º 37,83’ 
  N 60º 55,59’ Ø 4º 37,13’ 
  N 60º 55,59’ Ø 4º 36,31’ 
  N 60º 55,95’ Ø 4º 35,68’ 

  j.        Håsteinsgrunnen (Vestland)

  Referanseområdet vil ha følgjande avgrensing - kartreferansar oppgitt i
  Euref89/WGS84
  N 61º 21,45' Ø 4º 33,90’ 
  N 61º 21,65' Ø 4º 35,44’ 
  N 61º 21,48' Ø 4º 36,60’  
  N 61º 20,47' Ø 4º 37,24’  
  N 61º 20,21' Ø 4º 36,89’ 
  N 61° 20,10' Ø 4°35,94’ 
  N 61º 20,26' Ø 4º 35,06’ 
  N 61º 20,59' Ø 4º 34,11’  
  N 61º 21,20' Ø 4º 33,53’  

  k.         Bremangerpollen (Vestland)

  Referanseområdet vil ha følgjande avgrensing - kartreferansar oppgitt i
  Euref89/WGS84

  På østsiden av en rett avgrenset linje mellom punktene 

  N 61º 49,30’ Ø 4º 55,85’ 
  N 61º 50,07’ Ø 4º 56,53’           

  l.         Grotle (Vestland)

  Referanseområdet vil ha følgjande avgrensing - kartreferansar oppgitt i
  Euref89/WGS84

  N 61º 50,15’ Ø 4º 54,51’ 
  N 61º 50,02’ Ø 4º 54,13’ 
  N 61º 50,34’ Ø 4º 53,55’ 
  N 61º 50,50’ Ø 4º 53,51’ 
  N 61º 50,55’ Ø 4º 53,70’ 

  Mellom det første og femte punktet følger grensen sjølinjen 

  m.        Klovningen (Vestland)

  Referanseområdet vil ha følgjande avgrensing - kartreferansar oppgitt i
  Euref89/WGS84
  N 61º 56,46’ Ø 4º 56,84’ 
  N 61º 56,05’ Ø 4º 57,50’ 
  N 61º 55,80’ Ø 4º 57,59’ 
  N 61º 55,61’ Ø 4º 57,45’ 
  N 61º 55,63’ Ø 4º 56,78’ 
  N 61º 55,84’ Ø 4º 56,43’ 
  N 61º 56,00’ Ø 4º 56,30’ 
  N 61º 56,40’ Ø 4º 56,42’ 

  Fiskeridirektoratet kan etter søknad tillate at det høstes tare i referanseområdene.

  Fiskeridirektoratet kan endre eller oppheve grensene for referanseområdene.

  § 7 Bemyndigelse

  Fiskeridirektoratet kan endre denne forskriften og fastsette nærmere bestemmelser som er nødvendige for å oppnå en rasjonell og hensiktsmessig utøvelse og gjennomføring av høstingen.

  § 8 Straff

  Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i denne forskriften, straffes etter lov av 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar §§ 61, 62 og § 64.

  § 9 Ikrafttredelse m.v. 

  Denne forskriften trer i kraft 1. september 2023 og gjelder til og med 31. august 2028.

  «»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

   

  Vedlegg 1