Vi bruker informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på fiskeridir.no for å forstå hvordan besøkende bruker nettsiden, slik at vi kan forbedre tjenestene våre. Du kan hele tiden endre samtykket ditt her.

J-131-2022: Forskrift om høsting av tare i Nordland sør av Vegaøyan verdensarvområde

Gyldig fra: 01.07.2022

Forskrift om høsting av tare i Nordland sør av Vegaøyan verdensarvområde

Innholdsfortegnelse:

  Fastsatt av Fiskeridirektoratet 1. juli 2022 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) §§ 16 og 36 og kgl. res. 13. juli 1995 nr. 642 om høsting av tang og tare § 5.

  § 1 Forbud

  Det er forbudt å høste tare med trål eller annen mekanisk redskap i Nordland fylke.

  § 2 Åpne felt

  Uten hinder av § 1 kan det høstes tare med trål eller annen mekanisk redskap i de tidsrom og på de vilkår som er fastsatt i denne forskrift og forskrift av 13. juli 1995 nr. 642 om høsting av tang og tare, innenfor følgende områder:

  Felt

  Fra dato

  Til dato

  A

  1. juli 2022

  30. september 2022

  B

  1. juni 2023

  31. august 2023

  C

  1. juni 2024          

  31. august 2024

  D

  1. juni 2025

  31. august 2025

  E

  1. juni 2026  

  31. august 2026

  Felt

  Fra dato

  Til dato

  F

  1. juli 2022

  30. september 2022

  G

  1. juni 2025

  31. august 2025

  H

  1. juni 2028

  31. august 2028

  Det er likevel forbudt å høste tare med trål eller annen mekanisk redskap der verneforskrifter i medhold av annet regelverk setter forbud mot tarehøsting.

  § 3 Feltgrenser

  Fylket Nordland til grensen av Vegaøyan verdensarvområde er inndelt i 40 høstefelt med bredde på 1/2 nautisk mil der grensen mellom feltene følger hvert 1/2 breddeminutt. Høstefeltene er definert i vedlegg 1 til denne forskriften.

  § 4 Referanseområder

  Det er opprettet referanseområder i følgende områder:

  a.         Vegaøyan verdensarvområde

        Referanseområdet vil ha følgende avgrensning - kartreferanser oppgitt i
        Euref89/WGS84:
        N 65º 33.00’ Ø 11º 28.23’ 
        N 65º 33.00’ Ø 11º 45.00’ 
        N 65º 32.02’ Ø 11º 45.00’ 
        N 65º 31.26’ Ø 11º 36.36’

  b.         Horsvær

              Referanseområdet vil ha følgende avgrensning - kartreferanser oppgitt i
              Euref89/WGS84:
              N 65º 24.40’ Ø 11º 31.31’
              N 65º 23.35’ Ø 11º 45.00’
              N 65º 15.88’ Ø 11º 45.00’
              N 65º 14.08’ Ø 11º 42.39’
              N 65º 14.47’ Ø 11º 38.79’
              N 65º 16.60’ Ø 11º 34.25’
              N 65º 21.32’ Ø 11º 35.13’
              N 65º 23.69’ Ø 11º 31.23’

  Det er ikke tillatt å høste tare i referanseområdene uten særskilt tillatelse fra Fiskeridirektoratet.

  Fiskeridirektoratet kan endre eller oppheve grensene for referanseområdene.

   

  § 5 Bemyndigelse

  Fiskeridirektoratet kan endre denne forskriften og fastsette nærmere bestemmelser som er nødvendige for å oppnå en rasjonell og hensiktsmessig utøvelse og gjennomføring av høstingen.

  § 6 Straff

  Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i denne forskriften, straffes etter lov av 8. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar §§ 61, 62 og § 64.

  § 7 Ikrafttredelse

  Denne forskriften trer i kraft 1. juli 2022.

  -----------------------

  NWA/EW

  Vedlegg:

  Koordinater-hostfelt (pdf, 33.8 kB)