Vi bruker informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på fiskeridir.no for å forstå hvordan besøkende bruker nettsiden, slik at vi kan forbedre tjenestene våre. Du kan hele tiden endre samtykket ditt her.

J-121-2024: Forskrift om stenging av områder nord for 62°N for fiske etter reker med trål

Erstatter: J-101-2021

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 08.07.2024

Forskrift om endring i forskrift om stenging av områder nord for 62°N for fiske etter reker med trål

Innholdsfortegnelse:

  Fastsatt av Fiskeridirektoratet 8. juli 2024 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar § 16 og forskrift 23. desember 2021 nr. 3910 om gjennomføring av fiske, fangst og høsting av viltlevende marine ressurser § 50 bokstav a.

  I

  I forskrift 29. juni 2011 om stenging av områder nord for 62°N for fiske etter reker med trål gjøres følgende endring:
   

  § 5 oppheves

  §§ 7 og 8 oppheves.

  §§ 19 og 20 oppheves.

  Gjeldende §§ 6-25 blir nye §§ 5-20.

   

  II

  Forskriften trer i kraft straks.

  Forskriften lyder etter dette:

  ---------------------------

  Forskrift om stenging av områder nord for 62°N for fiske etter reker med trål

  Fiskeridirektøren har den 29. juni 2011 med hjemmel i lov av 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltningen av viltlevande marine ressurser § 16 og forskrift av 22. desember 2004 om utøvelse av fisket i sjøen § 47 fastsatt følgende forskrift:

  § 1

  Det er forbudt å fiske etter reker med trål på Varanger i Troms og Finnmark i et område avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

  1. Nord 70 grader 03,5 minutter. Øst 029 grader 06,7 minutter.
  2. Nord 70 grader 06,8 minutter. Øst 029 grader 11,7 minutter.
  3. Nord 70 grader 04,0 minutter. Øst 029 grader 44,0 minutter.
  4. Nord 69 grader 58,6 minutter. Øst 029 grader 41,5 minutter.
   Herfra videre til posisjon 1.

  § 2

  Det er forbudt å fiske etter reker med trål i et område på Salangen i Troms og Finnmark avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

  1. Nord 68 grader 49,0 minutter. Øst 017 grader 21,1 minutter.
  2. Nord 68 grader 53,6 minutter. Øst 017 grader 30,9 minutter.
  3. Nord 68 grader 55,3 minutter. Øst 017 grader 39,1 minutter.
  4. Nord 68 grader 54,7 minutter. Øst 017 grader 40,4 minutter.
  5. Nord 68 grader 48,4 minutter. Øst 017 grader 23,3 minutter.
   Herfra videre til posisjon 1.

  § 3

  Det er forbudt å fiske etter reker med trål i et område på Vengsøyfjorden i Troms og Finnmark i et område avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner: 

  1. Nord 69 grader 47,800 minutter. Øst 018 grader 23,000 minutter.
  2. Nord 69 grader 49,000 minutter. Øst 018 grader 23,000 minutter.
  3. Nord 69 grader 49,500 minutter. Øst 018 grader 39,500 minutter.
  4. Nord 69 grader 48,500 minutter. Øst 018 grader 39,500 minutter.
   Herfra videre til posisjon 1.

  § 4

  Det er forbudt å fiske etter reker med trål i et område på Nora i Troms og Finnmark avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

  1. Nord 70 grader 06,0 minutter. Øst 021 grader 01,0 minutter.
  2. Nord 70 grader 08,0 minutter. Øst 021 grader 00,0 minutter.
  3. Nord 70 grader 07,0 minutter. Øst 021 grader 07,0 minutter.
  4. Nord 70 grader 06,0 minutter. Øst 021 grader 06,0 minutter.
   Herfra videre til posisjon 1.

  § 5 

  Det er forbudt å fiske etter reker med trål i et område på Meløyfjorden i Nordland i et område beskrevet med følgende posisjoner: 

  1.  Nord 66 grader 48,400 minutter. Øst 013 grader 23,800 minutter.
  2.  Nord 66 grader 49,000 minutter. Øst 013 grader 29,000 minutter.
  3.  Nord 66 grader 48,500 minutter. Øst 013 grader 29,000 minutter.
  4.  Nord 66 grader 47,700 minutter. Øst 013 grader 24,700 minutter.
   Herfra videre til posisjon 1.

  § 6

  Det er forbudt å fiske etter reker med trål i et område på Tjongsfjorden i Nordland i et område beskrevet med følgende posisjoner: 

  1. Nord 66 grader 40,600 minutter. Øst 013 grader 14,200 minutter.
  2. Nord 66 grader 41,700 minutter. Øst 013 grader 14,200 minutter.
  3. Nord 66 grader 41,700 minutter. Øst 013 grader 16,300 minutter.
  4. Nord 66 grader 40,700 minutter. Øst 013 grader 16,200 minutter.
   Herfra videre til posisjon 1.

  § 7

  Det er forbudt å fiske etter reker med trål i et område på Tjøtta i Nordland i et område beskrevet med følgende posisjoner: 

  1. Nord 65 grader 49,100 minutter. Øst 012 grader 28,300 minutter.
  2. Nord 65 grader 51,500 minutter. Øst 012 grader 33,000 minutter.
  3. Nord 65 grader 51,300 minutter. Øst 012 grader 34,700 minutter.
  4. Nord 65 grader 48,800 minutter. Øst 012 grader 29,700 minutter.
   Herfra videre til posisjon 1.

  § 8

  Det et forbudt å fiske etter reker med trål i et område på ytre Vefsen i Nordland i et område beskrevet med følgende posisjoner: 

  1. Nord 65 grader 55,600 minutter. Øst 012 grader 38,700 minutter.
  2. Nord 65 grader 58,500 minutter. Øst 012 grader 46,800 minutter.
  3. Nord 65 grader 58,400 minutter. Øst 012 grader 49,700 minutter.
  4. Nord 65 grader 55,600 minutter. Øst 012 grader 40,500 minutter.
   Herfra videre til posisjon 1.

  § 9 

  Det er forbudt å fiske etter reker med trål i et område på Velfjorden i Nordland i et område beskrevet med følgende posisjoner: 

  1. Nord 65 grader 30,800 minutter. Øst 012 grader 23,600 minutter.
  2. Nord 65 grader 33,700 minutter. Øst 012 grader 19,900 minutter.
  3. Nord 65 grader 34,200 minutter. Øst 012 grader 22,800 minutter.
  4. Nord 65 grader 31,200 minutter. Øst 012 grader 26,400 minutter.
   Herfra videre til posisjon 1.

  § 10 

  Det er forbudt å fiske etter reker med trål i et område på Kjella i Nordland i et område beskrevet med følgende posisjoner: 

  1. Nord 65 grader 06,200 minutter. Øst 012 grader 00,700 minutter.
  2. Nord 65 grader 10,800 minutter. Øst 012 grader 04,500 minutter.
  3. Nord 65 grader 10,400 minutter. Øst 012 grader 07,400 minutter.
  4. Nord 65 grader 05,600 minutter. Øst 012 grader 03,100 minutter.
   Herfra videre til posisjon 1.

  § 11

  Det er forbudt å fiske etter reker med trål i et område på Kvisten i Trøndelag i et område beskrevet med følgende posisjoner:

  1. Nord 64 grader 49,500 minutter. Øst 011 grader 40,600 minutter.
  2. Nord 64 grader 49,900 minutter. Øst 011 grader 40,700 minutter.
  3. Nord 64 grader 50,300 minutter. Øst 011 grader 43,400 minutter.
  4. Nord 64 grader 50,000 minutter. Øst 011 grader 43,400 minutter.
   Herfra videre til posisjon 1.

  § 12

  Det er forbudt å fiske etter reker med trål i et område på Arnøyfjorden i Trøndelag i et område beskrevet med følgende posisjoner:

  1. Nord 64 grader 45,000 minutter. Øst 011 grader 11,900 minutter.
  2. Nord 64 grader 45,400 minutter. Øst 011 grader 12,000 minutter.
  3. Nord 64 grader 45,700 minutter. Øst 011 grader 14,400 minutter.
  4. Nord 64 grader 45,300 minutter. Øst 011 grader 14,400 minutter.
   Herfra videre til posisjon 1.

  § 13

  Det er forbudt å fiske etter reker med trål i et område ved Teplingan i Trøndelag i et område beskrevet med følgende posisjoner: 

  1. Nord 64 grader 56,500 minutter. Øst 012 grader 14,000 minutter.
  2. Nord 64 grader 56,700 minutter. Øst 012 grader 14,000 minutter.
  3. Nord 64 grader 56,700 minutter. Øst 012 grader 17,700 minutter.
  4. Nord 64 grader 56,100 minutter. Øst 012 grader 17,700 minutter.
   Herfra videre til posisjon 1.

  § 14

  Etter dette er det forbudt å fiske etter reker med trål i et område ved Skaftnes i Trøndelag i et område beskrevet med følgende posisjoner: 

  1. Nord 64 grader 55,800 minutter. Øst 011 grader 56,400 minutter.
  2. Nord 64 grader 56,400 minutter. Øst 011 grader 56,400 minutter.
  3. Nord 64 grader 57,000 minutter. Øst 012 grader 01,800 minutter.
  4. Nord 64 grader 56,400 minutter. Øst 012 grader 01,700 minutter.
   Herfra videre til posisjon 1.

  § 15

  Etter dette er det forbudt å fiske etter reker med trål i et område ved Kilvær i Nordland i et område beskrevet med følgende posisjoner: 

  1. Nord 65 grader 47,200 minutter. Øst 011 grader 48,000 minutter.
  2. Nord 65 grader 48,800 minutter. Øst 011 grader 54,800 minutter.
  3. Nord 65 grader 48,500 minutter. Øst 011 grader 56,700 minutter.
  4. Nord 65 grader 46,600 minutter. Øst 011 grader 52,100 minutter.
   Herfra videre til posisjon 1.

  § 16

  Det er forbudt å fiske etter reker med trål i et område på Mistfjorden i Nordland i et område beskrevet med følgende posisjoner: 

  1. Nord 67 grader 26,600 minutter. Øst 014 grader 49,300 minutter.
  2. Nord 67 grader 27,600 minutter. Øst 014 grader 48,200 minutter.
  3. Nord 67 grader 26,800 minutter. Øst 014 grader 57,700 minutter.
  4. Nord 67 grader 25,800 minutter. Øst 014 grader 56,400 minutter.
   Herfra videre til posisjon 1.

  § 17

  Det er forbudt å fiske etter reker med trål i et område på Hadselfjorden i Nordland i et område beskrevet med følgende posisjoner: 

  1. Nord 68 grader 27,900 minutter. Øst 014 grader 42,400 minutter.
  2. Nord 68 grader 28,800 minutter. Øst 014 grader 42,400 minutter.
  3. Nord 68 grader 28,800 minutter. Øst 014 grader 52,000 minutter.
  4. Nord 68 grader 27,900 minutter. Øst 014 grader 52,000 minutter.
   Herfra videre til posisjon 1.

  § 18

  Det er forbudt å fiske etter reker med trål i et område ved Kjøtta i Troms i et område beskrevet med følgende posisjoner:

  1. Nord 68 grader 51.300 minutter. Øst 016 grader 45.800 minutter.
  2. Nord 68 grader 53.400 minutter. Øst 016 grader 45.800 minutter.
  3. Nord 68 grader 53.400 minutter. Øst 016 grader 49.300 minutter.
  4. Nord 68 grader 51.300 minutter. Øst 016 grader 51.100 minutter.
   Herfra videre til posisjon 1.

  § 19

  Det er forbudt å fiske etter reker med trål i et område ved Ammunisjonen i Troms i et område beskrevet med følgende posisjoner:

  1. Nord 68 grader 47.600 minutter. Øst 016 grader 40.000 minutter.
  2. Nord 68 grader 49.300 minutter. Øst 016 grader 43.600 minutter.
  3. Nord 68 grader 49.300 minutter. Øst 016 grader 46.400 minutter.
  4.  Nord 68 grader 47.600 minutter. Øst 016 grader 43.300 minutter.
   Herfra videre til posisjon 1.

  § 20

  Forskriften trer i kraft straks.

  -----------------------

  EW

   

  Fiskeridirektoratets kart: https://kart.fiskeridir.no

  Reguleringer er også videresendt til BarentsWatch FiskInfo FiskInfo | FiskInfo - BarentsWatch