Vi bruker informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på fiskeridir.no for å forstå hvordan besøkende bruker nettsiden, slik at vi kan forbedre tjenestene våre. Du kan hele tiden endre samtykket ditt her.

J-119-2024: Forskrift om midlertidig åpning for fiske etter makrell med not innenfor fjordlinjene

Erstatter: J-121-2023

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 03.07.2024

Gyldig til: 01.09.2024

Forskrift om midlertidig åpning for fiske etter makrell med not innenfor fjordlinjene

Innholdsfortegnelse:

  Fastsatt av Fiskeridirektoratet 3. juli 2024 med hjemmel i forskrift 23. desember 2021 nr. 3910 om gjennomføring av fiske, fangst og høsting av viltlevende marine ressurser (høstingsforskriften) § 31.

  § 1

  Uten hinder av forbudet i forskrift 23. desember 2021 nr. 3910 om gjennomføring av fiske, fangst og høsting av viltlevende marine ressurser (høstingsforskriften) § 31, er det frem til og med 1. september 2024 tillatt å fiske etter makrell med not innenfor fjordlinjene fra og med N 68° 15,60′ Ø 15° 55,70′ og nordover til grensen mot Russland med fartøy på eller over 15 meter største lengde.

  Unntaket i første ledd gjelder ikke:

  1. I Ofoten øst for en linje mellom N 68° 24,73′ Ø 16° 00,70′ og N 68° 13,49′ Ø 16° 04,70′.
  1. For fartøy over 28 meter største lengde i Kaldfjorden i Troms og Finnmark fylke innenfor en rett linje mellom posisjon N 69° 49,81′ Ø 018° 39,56′ (Klubbeneset) og N 69° 48,29′ Ø 018° 38,37′ (Røsneset) og i Bergsfjorden i Troms og Finnmark fylke innenfor linjer trukket mellom følgende posisjoner: På fjordlinjen ved Ø 017° 12,03′ videre sørvestover langs fjordlinjen til Ø 017° 05,00′ og videre til N 69° 24,811′ Ø 017° 08,420′ (Hellandsneset lykt).

   

  Fiskeridirektoratet kan stoppe fisket etter makrell etter første ledd før 1. september 2024 dersom det anses nødvendig som følge av risiko for bifangst.

  § 2

  Forskriften trer i kraft straks og gjelder til og med 1. september 2024.

  --------------------

  KOO/EW