Vi bruker informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på fiskeridir.no for å forstå hvordan besøkende bruker nettsiden, slik at vi kan forbedre tjenestene våre. Du kan hele tiden endre samtykket ditt her.

J-118-2024: Forskrift om stenging av et område i fiskevernsonen ved Svalbard for fiske med torsketrål

Erstatter: J-116-2024

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 03.07.2024

Forskrift om stenging av et område i fiskevernsonen ved Svalbard for fiske med torsketrål

Innholdsfortegnelse:

  Fastsatt av Fiskeridirektoratet 3. juli 2024 med hjemmel i lov 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone § 4, forskrift 3. juni 1977 nr. 6 om fiskevernsonen ved Svalbard § 3 og delegeringsvedtak 1. september 1999 nr. 1001 og forskrift 23. desember 2021 nr. 3910 om gjennomføring av fiske og fangst og høsting av viltlevende marine ressurser § 50 bokstav a.

  § 1

  Det er forbudt å fiske med torsketrål i et område på Spitsbergenbanken i fiskevernsonen ved Svalbard, avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

  1. Nord 75 grader 01,0 minutter. Øst 018 grader 17,0 minutter.
  2. Nord 75 grader 06,0 minutter. Øst 017 grader 56,0 minutter.
  3. Nord 75 grader 22,5 minutter. Øst 018 grader 14,0 minutter.
  4. Nord 75 grader 33,0 minutter. Øst 020 grader 01,0 minutter.
  5. Nord 75 grader 31,0 minutter. Øst 020 grader 12,0 minutter.
   herfra i en rett linje tilbake til posisjon 1.

  II

  Forskriften trer i kraft straks.

  -----------------

  EW