Vi bruker informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på fiskeridir.no for å forstå hvordan besøkende bruker nettsiden, slik at vi kan forbedre tjenestene våre. Du kan hele tiden endre samtykket ditt her.

J-116-2024: Forskrift om oppheving av forskrift om stenging av områder i fiskevernsonen ved Svalbard for fiske med torsketrål og snurrevad

Erstatter: J-8-2024

Erstattet av: J-118-2024

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 01.07.2024

Forskrift om oppheving av forskrift om stenging av områder i fiskevernsonen ved Svalbard for fiske med torsketrål og snurrevad

Innholdsfortegnelse:

  Fastsatt av Fiskeridirektoratet 1. juli 2024 med hjemmel i lov 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone § 4, forskrift 3. juni 1977 nr. 6 om fiskevernsonen ved Svalbard § 3 og delegeringsvedtak 1. september 1999 nr. 1001 og forskrift 23. desember 2021 nr. 3910 om gjennomføring av fiske og fangst og høsting av viltlevende marine ressurser § 50 bokstav a.

  I

  I Fiskeridirektoratet forskrift 17. november 2023 om fiske etter torsketrål og snurrevad oppheves:

  II

  Forskriften trer i kraft straks.

  ----------------

  EW

  Fiskeridirektoratets kart: https://kart.fiskeridir.no

  Reguleringer er også videresendt til BarentsWatch FiskInfo FiskInfo | FiskInfo - BarentsWatch