J-11-2022: Forskrift om midlertidig åpning for fiske etter norsk vårgytende sild med not innenfor fjordlinjen i Kvænangen og ytre Reisa, Troms

Erstatter: J-208-2021

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 06.01.2022

Gyldig til: 31.03.2022

Forskrift om midlertidig åpning for fiske etter norsk vårgytende sild med not innenfor fjordlinjen i Kvænangen og ytre Reisa, Troms

Innholdsfortegnelse:

  Fastsatt av Fiskeridirektoratet den 6. januar 2022 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 16 og forskrift 23. desember 2021 nr 3910 om gjennomføring av høsting av viltlevende marine ressurser (høstingsforskriften) § 31.

  § 1

  Uten hinder av forbudet i forskrift om gjennomføring av høsting av viltlevende marine ressurser § 31, er det tillatt for fartøy som har adgang til å delta i kystfartøygruppen å fiske norsk vårgytende sild med not innenfor fjordlinjen i Kvænangen og ytre Reisa avgrenset av en rett linje mellom følgende posisjoner:

  1. N 70°05,9’ E020°55,7’
  2. N 69°59,7’ E021°04,3’
  3. N 69°58,0 E021°13,0’

  § 2

  Forskriften trer i kraft straks og gjelder til og med 31. mars 2022. Samtidig oppheves forskrift  10. november 2021 nr. 3203 om midlertidig åpning for fiske etter norsk vårgytende sild med not innenfor fjordlinjen i ytre Kvænangen og ytre Reisa, Troms

  «»»»»»»»»»»»»»»»»»»»