J-9-2015: Forskrift om registrering som kjøper av fangst