Vi bruker informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på fiskeridir.no for å forstå hvordan besøkende bruker nettsiden, slik at vi kan forbedre tjenestene våre. Du kan hele tiden endre samtykket ditt her.

J-9-2012: Forskrift om opphevelse av forskrifter

Forskrift om opphevelse av forskrifter

Innholdsfortegnelse:

  Fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet den 10. januar 2012 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressursloven):

  I

  Forskrift av 15. januar 1953 nr. 01 om minstemål for sjøkreps oppheves.

  II

  Forskrift av 18. august 1961 nr. 0006 om kontroll med norsk og britisk fiske utenfor Norges kyst oppheves.

  III

  Forskrift av 5. januar 1979 nr. 04 om regulering av rekefiske i sovjetisk fiskerisone, Barentshavet, Sovjetunionens fiskerisone oppheves.

  IV

  Forskrift av 23. desember 1986 nr. 2256 om regulering av rekefisket ved Vest- og Aust-Grønland i 1987 oppheves.

  V

  Forskrift av 17. desember 2009 nr. 1590 om forbud mot å fiske blåkveite i fiskevernsonen ved Svalbard i 2010 oppheves.

  VI

  Forskrift av 17. desember 2009 om rapportering i prøvefiske etter kystbrisling og sild øst for lindesnes i 2010 oppheves.

  VII

  Forskrift av 8. januar 2010 nr. 0017 om kvotefaktor i fisket etter sild sør for 62° N i 2010 oppheves.

  VIII

  Forskrift av 29. januar 2010 om regulering av lodde ved Grønland, Island og Jan Mayen i 2009/2010 oppheves.

  IX

  Forskrift av 1. februar 2010 nr. 0104 om kvotefaktor i fisket etter norsk vårgytende sild i 2010 oppheves.

  X

  Denne forskriften trer i kraft straks.

  HØ/EW