J-85-2016: Forskrift om oppheving av forskrift om regulering av fiske med bunnline - stenging av områder på kysten innenfor 12 nautiske mil

Erstatter: J-29-2016

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 09.05.2016

Forskrift om oppheving av forskrift om regulering av fiske med bunnline - stenging av områder på kysten innenfor 12 nautiske mil

Innholdsfortegnelse:

  Fastsatt av Fiskeridirektoratet den 9. mai 2016 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar § 16 og forskrift 22. desember 2004 nr. 1878 om utøvelse av fisket i sjøen § 47 første ledd:

  I

  Fiskeridirektoratets forskrift 26. januar 2016 om regulering av fiske med bunnline - stenging av områder på kysten innenfor 12 nautiske mil - oppheves.

  II

  Forskriften trer i kraft straks.

  MKB/EW