J-81-1984: Forskrifter om forbud mot bruk av lys ved garnfiske i Nord- og Sør-Trøndelag fylker og åpningsdato for bruk av lys ved notfiske på strekningen mellom Stad og Nordland fylke, Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag fylker

Gyldig fra: 12.04.1984

Forskrifter om forbud mot bruk av lys ved garnfiske i Nord- og Sør-Trøndelag fylker og åpningsdato for bruk av lys ved notfiske på strekningen mellom Stad og Nordland fylke, Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag fylker

Innholdsfortegnelse:

  medhold av § 4 i lov av 17. juni 1955 om saltvannsfiskeriene og §§ 1 og 37 i lov av 25. juni 1937 om sild- og brislingfiskeriene og kgl. res. av 17. januar 1964 har Fiskerideparte-
  mentet 6. april 1984 bestemt:

  § 1

  Det er forbudt å bruke lys ved garnfiske i Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag fylker.

  § 2

  I de områder i Nord- og Sør-Trøndelag og i Møre og Romsdal fylker hvor bruk at lys under brislingfiske er tillatt, jfr. Fiskeridepartementets forskrifter av 8. oktober 1975 og 5. august 1980, og i den delen av Sogn og Fjordane som ligger nord for Stad, er det forbudt å bruke lys ved notfiske fra sesongens begynnelse og inntil 1. oktober. I Trondheimsfjorden innenfor en linje Agdenes - Brekstad gjelder dette forbud inntil 15. oktober.

  § 3

  Disse forskrifter trer i kraft straks.

  BH/ETN