J-74-2015: Forskrift om stenging av et område for fiske etter lodde i 2015

Erstatter: J-63-2015

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 28.03.2015

Forskrift om endring av forskrift om stenging av et område for fiske etter lodde i 2015

Innholdsfortegnelse:

  Fastsatt av Fiskeridirektoratet 27. mars 2015 med hjemmel i forskrift 16. desember 2014 om regulering av fisket etter lodde i Barentshavet i 2015 § 16.

  I

  I forskrift 7. mars 2015 om stenging av et område for fiske etter lodde i 2015 gjøres følgende endring:

  § 1 (endret) skal lyde:

  § 1 Stengt område – Fugløybanken i Troms og Lopphavet i Finnmark

  Det er forbudt å fiske lodde med not innenfor et område avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

  1. Nord 70 grader 13,0 minutter, øst 19 grader 14,4 minutter
  2. Nord 70 grader 32,0 minutter, øst 19 grader 30,0 minutter
  3. Nord 70 grader 32,0 minutter, øst 20 grader 06,7 minutter
  4. Nord 70 grader 27,0 minutter, øst 20 grader 08,0 minutter
  5. Nord 70 grader 35,0 minutter, øst 21 grader 12,0 minutter
  6. Nord 70 grader 13,0 minutter, øst 21 grader 12,0 minutter
    herfra videre til posisjon 1

  II

  Denne forskriften trer i kraft straks.

  Forskriften lyder etter dette:

  Forskrift om stenging av et område for fiske etter lodde i 2015

   

  Fastsatt av Fiskeridirektoratet 7. mars 2015 med hjemmel i forskrift 16. desember 2014 om regulering av fisket etter lodde i Barentshavet i 2015 § 16, fastsatt følgende forskrift:

  § 1 Stengt område – Fugløybanken i Troms og Lopphavet i Finnmark

  Det er forbudt å fiske lodde med not innenfor et område avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

  1. Nord 70 grader 13,0 minutter, øst 19 grader 14,4 minutter
  2. Nord 70 grader 32,0 minutter, øst 19 grader 30,0 minutter
  3. Nord 70 grader 32,0 minutter, øst 20 grader 06,7 minutter
  4. Nord 70 grader 27,0 minutter, øst 20 grader 08,0 minutter
  5. Nord 70 grader 35,0 minutter, øst 21 grader 12,0 minutter
  6. Nord 70 grader 13,0 minutter, øst 21 grader 12,0 minutter
    herfra videre til posisjon 1

  § 2 Ikrafttredelse

  Denne forskriften trer i kraft straks.

  TH/EW