J-68-2005: Forskrift om registrering som kjøper i første hånd av råfisk m.v.