J-64-2010: Forskrift om oppheving av forskrift 30. juni 2003 nr. 876 om strukturavgift og strukturfond for kapasitetstilpasning av fiskeflåten.

Erstatter: J-81-2008

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 16.03.2010

Forskrift om oppheving av forskrift 30. juni 2003 nr. 876 om strukturavgift og strukturfond for kapasitetstilpasning av fiskeflåten.

Innholdsfortegnelse:

  Fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet 15. mars 2010, jf. lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. § 9 b som opphørte med virkning fra 1. juli 2008.

  I

  Forskrift 30. juni 2003 nr. 876 om strukturavgift og strukturfond for kapasitetstilpasning av fiskeflåten oppheves.

  II

  Denne forskrift trer i kraft straks.

  EHB/EW