Skjul søk

J-63-2019: Forskrift om åpning av referanseområder i Hordaland og Sogn og Fjordane for høsting av tare

Gyldig fra: 01.04.2019

Gyldig til: 31.08.2019

Forskrift om åpning av referanseområder i Hordaland og Sogn og Fjordane for høsting av tare

Innholdsfortegnelse:

  Fastsatt av Fiskeridirektoratet 1. april 2019 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) §§ 16 og 36, kgl. res. 13. juli 1995 nr. 642 om høsting av tang og tare § 5 og forskrift 10. september 2018 nr. 1310 om høsting av tare, Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane § 6.  

   § 1

  Følgende referanseområder etter forskrift 10. september 2018 nr. 1310 om høsting av tare, Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane  åpnes for høsting av tare med trål eller annet mekanisk redskap i tidsrommet fra og med 1. april 2019 til og med 31.august 2019:

  a)

  Sørøyane (Hordaland)

  Referanseområdet vil ha følgjande avgrensing - kartreferansar oppgitt i
  Euref89/WGS84
   N 59º 33,30’ Ø 5º 2,00’
  N 59º 33,70’ Ø 5º 9,80'
  N 59º 30,81’ Ø 5º 10,00’ 
  N 59º 30,36’ Ø 5º 5,03’ 
  N 59º 31,20’ Ø 5º 2,00’ 

  b)

  Nordøyane-Holsenøyane (Hordaland)

  Referanseområdet vil ha følgjande avgrensing - kartreferansar oppgitt i
  Euref89/WGS84
  N 59º 39,60’ Ø 5º 4,00’
  N 59º 39,60’ Ø 5º 7,80’
  N 59º 37,97’ Ø 5º 7,83’ 
  N 59º 36,00’ Ø 5º 5,90’ 
  N 59º 36,00’ Ø 5º 4,00’

  c)

  Møkster (Hordaland)

  Referanseområdet vil ha følgjande avgrensing - kartreferansar oppgitt i
  Euref89/WGS84
  N 60º 3,80’ Ø  4º 59,20’ 
  N 60º 4,90’ Ø  5º 3,30’ 
  N 60º 4,00’ Ø  5º 4,40’ 
  N 60º 2,00’ Ø  4º 59,80’

  d)

  Innesøyane-Medfjordbåen (Hordaland)

  Referanseområdet vil ha følgjande avgrensing - kartreferansar oppgitt i
  Euref89/WGS84
  N 60º 51,20’ Ø 4º 37,80’
  N 60º 51,20’ Ø 4º 44,50’
  N 60º 51,00’ Ø 4º 46,00’
  N 60º 50,70’ Ø 4º 46,00’
  N 60º 49,00’ Ø 4º 40,00’
  N 60º 49,00’ Ø 4º 37,80’

  e)

  Håsteinsgrunnen (Sogn og Fjordane)

  Referanseområdet vil ha følgjande avgrensing - kartreferansar oppgitt
  Euref89/WGS84
  N 61º 21,45' Ø 4º 33,90’
  N 61º 21,65' Ø 4º 35,44’
  N 61º 21,48' Ø 4º 36,60’ 
  N 61º 20,47' Ø 4º 37,24’ 
  N 61º 20,21' Ø 4º 36,89’
  N 61° 20,10' Ø 4°35,94’ 
  N 61º 20,26' Ø 4º 35,06’
  N 61º 20,59' Ø 4º 34,11’ 
  N 61º 21,20' Ø 4º 33,53’ 

      

  § 2

  Forskriften trer i kraft straks og gjelder til og med 31. august 2019.

  ------------

  NWA/EW

  Publisert: 02.04.2019