J-61-2019: Forskrift om regulering av fiske for å beskytte sårbare marine økosystemer.