J-58-2007: Forskrift om forbud mot bruk av reketrål om natten, Nordland