J-57-1999: Forskrift om oppheving av forskrift om torskefiske med line, snøre, garn og snurrevad innenfor 4- mils grensen nord for 61° 45' N i den tid oppsynet er satt i Sogn og Fjordane

Gyldig fra: 18.03.1999

Forskrift om oppheving av forskrift om torskefiske med line, snøre, garn og snurrevad innenfor 4- mils grensen nord for 61° 45' N i den tid oppsynet er satt i Sogn og Fjordane

Innholdsfortegnelse:

  Fiskeridepartementet har den 18. mars 1999 med hjemmel i §§ 4, 23 og 38 i lov av 3. juni 1993 nr 40 om saltvannsfiske m.v., bestemt:

  I

  Fiskeridepartementets forskrift av 23. februar 1995 om torskefiske med line, snøre, garn og snurrevad innenfor 4- mils grensen nord for 61° 45' N i den tid oppsynet er satt i Sogn og
  Fjordane fylke, oppheves.

  II

  Denne forskrift trer i kraft straks.