J-54-2019: Forskrift om forbud mot fiske i gytefelt for torsk

Gyldig fra: 15.06.2019

Forskrift om forbud mot fiske i gytefelt for torsk

Innholdsfortegnelse:

    Forskriften er vedlagt som pdf-fil